Postupak je vođen u dva navrata – 03.02. i 08.02.2011. g. na Gordanu, koji je u posljednje vrijeme osjećao sve veći odljev energije, zbog čega je bio umoran i iscrpljen. Imao je i problema s vidom i spavanjem. Prije samog postupka dobio je snimku skripte za testiranje nakačenosti, čije je slušanje izazvalo opetovanu reakciju, koja se očitovala kao jak pri­tisak u prednjem dijelu glave. U prvoj seansi postupak oslobađanja nije bilo moguće provesti jer je nakačeni entitet imao kontrolu nad očima, pa Gordan jednostavno nije mogao "vidjeti" što se događa za vrijeme dok se nalazio u promijenjenom stanju svijesti. Kako se to manifesti­ralo, moguće je pročitati u isječku transkripte prve seanse. Pozivanje snaga Svjetla samo je na trenutak promijenilo situaciju, na način da je pritisak nestao, ali Gordan i dalje nije bio u mogućnosti nastaviti s radom. Zbog takvog tijeka događaja, odlučeno je da se nastavi sljedeći put – korištenjem posrednika.

Za uspostavljanje komunikacije s Višim Ja posrednice Tama­re koristio se tzv. ideomotorni efekt, na način da se u promijenje­nom stanju svijesti zatraži od Višeg Ja da izabere koji će prst po­maknuti u slučaju potvrdnog, a koji za slučaj negativnog odgovora na postavljeno pitanje. Prsti se pokreću pobudom iz podsvijesti, s kojom je Više Ja u izravnoj vezi. Izravna veza između svjesnog uma (ega) i Višeg Ja osobe nije moguća, a i uspostavljena komunikacija preko podsvijesti ima svoja ograničenja, jer Više Ja koristi simbole u komuniciranju. Tamara je po uspostavi kontakta s Gordanovim Višim Ja bila u mogućnosti "vidjeti" što Gordan ima na tijelu i prija­vila čitavu instalaciju, koja se protezala tijelom i bila kontrolirana od entiteta koji se predstavio kao Tion i koji je obitavao na Gordanu više od 30 godina.

 

Isječak transkripta snimke prve seanse

Vođeno: 03.02.2011.

 

...

Gordan

Kao da mi ne dozvoljava da se koncentriram.

Denis

Što ti ne dozvoljava da se koncentriraš? Gdje osjećaš to što ti ne dozvoljava?

Gordan

Tu na čelu.

Denis

Vraća te to nazad?

Gordan

Kao da ne mogu odatle.

Denis

Pa vrati se ponovno na to što te vraća nazad i vidi da li je to možda s nečim povezano? Da li tu još nešto postoji?

Gordan

(pauza) Ne dozvoljava mi uopće da idem, uopće razmišljati o tome. Osjećam samo taj pritisak. ... Kao da je zakačeno nešto i kao da me vuče prema van.

Denis

Možeš li vidjeti što je to zakačeno, odnosno kako to izgleda što te nakačilo?

Gordan

Ne, samo osjećam. ... Na čelu, a sada mi je i na očima. Toplina neka, koja isijava prema van i oči, taj pritisak, samo osjećam, ali ne vidim ništa.

Transkript snimke druge seanse

Vođeno: 08.02.2011.

Trajanje: 35 minuta

 

(Uspostavljanje komunikacije s Tamarinim Višim Ja)

Denis

Zamolio bi sada tvoje Više Ja da zatraži od Gordanovog Višeg Ja, dozvolu za stupanje u kontakt.

Tamara

(Podignut prst za "Da" odgovor)

Denis

Sada bih zamolio tvoje Više Ja, da zatražiš od Gordanovog Višeg Ja, da nam da dozvolu da skeniramo njegovo tijelo i vidimo da li postoji na njemu nešto što mu ne pripada i što mu smeta u životu i njegovom daljnjem razvoju.

Tamara

(Podignut prst za "Da" odgovor)

Denis

Hvala. Sada bih zatražio od tebe da skeniraš Gordanovo tijelo ... tako da zamisliš minijaturno sunce u sredini njegovog solarnog pleksusa, kako širi unaokolo zrake i ispunjuje ga u potpunosti i da pogledaš da li na tom svjetlosnom tijelu, na tom svjetlu koje ga ispunjava, vidiš bilo kakvu nepravilnost ili bilo što, što ne pripada Gordanovom tijelu, da mi to prijaviš.

Tamara

(duža pauza) Ima nešto što je vezano s mokraćnim kanalom, završetkom u biti ... ima malu pločicu unutar spolnog organa, koja direktno utječe na rad mjehura i bubrega. (pauza) Kroz želudac i grlo mu ide gore do vrha glave.

Denis

Što je to što mu ide do vrha glave?

Tamara

Ravna žica koja se spušta dolje do spolnog organa i završava na tjemenu. Na tjemenu je raširena kao žbica od kišobrana.

Denis

Ima li još što?

Tamara

Ne.

Denis

Obrati pažnju na to zadnje na vrhu što ima kao žbica kišobrana.

Tamara

To je komandni centar. Ovo dolje je dio toga.

Denis

Što je dio toga, što je komandni centar?

Tamara

Komandni centar je ono što je na vrhu glave.

Denis

Komandni centar čega?

Tamara

Kompletnog rada, svega što prolazi tom žicom kroz njega dolje do vrha spolnog organa.

Denis

Dobro, obrati pažnju na taj komandni centar i vidi da li je spojen s bilo kakvom strukturom koja ne pripada tijelu.

Tamara

(pauza) Povezano je sa snopom.

Denis

Kakav je snop?

Tamara

Mutan.

Denis

Ima neku debljinu, težinu, toplinu?

Tamara

(pokazuje rukama promjer od nekih 10-tak cm)

Denis

Znači dosta je debeo?

Tamara

Da. Kompletno tjeme glave. Kolika je debljina snopa toliki je promjer tih žbica.

Denis

Kakve je boje?

Tamara

Snop? Sivi.

Denis

Možeš li ići tragom tog snopa pa vidjeti gdje će te to dovesti?

Tamara

(duža pauza) Vidim samo lice.

Denis

Kakvo je lice, opiši mi ga.

Tamara

Pa iskrivljeno. (pauza) Nije baš lijepo. (pauza) Nema stalnu strukturu, rekla bih da je kao od želatine.

Denis

Ima neku boju?

Tamara

Ima. Sivo-crnu ... i smrdi.

Denis

Na što? Samo smrdi?

Tamara

Na trulo.

Denis

Ima li još što?

Tamara

(pauza) Ne.

Denis

Zatražio bih sad od tog iskrivljenog lica da progovori kroz Tamaru, odnosno da svoje misli preda Tamari, ali da na niti jedan način ne uđe u Tamaru. Zabranjujem na bilo koji način da uđe, da dođe u doticaj s Tamarom. (pauza) Pitam ga kako se zove. Kako ti je ime? (pauza)

Tamara

Neće ti reći.

Denis

Što tu radi? Pitaj ga ti što tamo radi.

Tamara

Živi.

Denis

Gdje živi?

Tamara

Na Gordanu.

Denis

Da li shvaća da je otkriven i da mora reći ime?

Tamara

Da, stjerao te u p*** m*** ako te baš zanima.

Denis

Da, ali to mu neće pomoći. Mora shvatiti da će zbog ovoga imati problema sa svojima i da sada ima vrlo sužen izbor. Ima dvije mogućnosti: da sluša i počne pričati sa mnom ili da se preda kazni onih iznad njega. On to bolje zna kako izgleda od mene.

Tamara

Mislim da on nije sam inače ne bi bilo žbica.

Denis

Dobro to ćemo vidjeti. Prvo ga pitam kako se zove?

Tamara

Svaki ti puta odgovori: "zini da ti kažem".

Denis

Dobro, ok. Da li shvaća da ga nećemo pustiti na miru. To mora shvatiti. Da je njegova igra završena i da mora započeti novu igru. Ima dvije mogućnosti: da se vrati svojima i da za to bude kažnjen i da dobije drugu mogućnost koju mu mogu ponuditi. Da li je svjestan toga?

Tamara

Ne vidi tako stvari.

Denis

(pauza) Dobro, sada bih pozvao snage Svjetla da nam pomognu da riješimo ovu situaciju, da okruže Svjetlom čitavu scenu, Tamaru, to na čemu radi i tog bezličnog lika da strpa u svjetlosnu kapsulu i počne sužavati tako da počinje osjećati Svjetlo na sebi.

Tamara

(duža pauza) Što se događa?

Tamara

Ne vidim. Nemam onaj osjećaj Svjetla.

Denis

Dobro, obrati pažnju na njega i što mu se događa. Kako sada izgleda?

Tamara

Ne mogu vidjeti ništa jer mi se zamračilo sve. (pauza) Užasno me oči svrbe.

Denis

Što se dalje događa?

Tamara

Nešto je prsnulo. Ja sada ne vidim.

Denis

Obratio bi se ponovno tom liku neka kaže što misli o ovome što mu se sada događa. Da li shvaća da nema izbora, da mi treba reći svoje ime.

Tamara

Ja ne vidim više lik.

Denis

Što vidiš?

Tamara

Vidim samo Svjetlo.

Denis

Dobro. (pauza) Pitaj Gordanovo Više Ja i odgovori mi prstima što je s tim likom? Da li je lik još tamo?

Tamara

(duža pauza) (odgovara s prstom za "DA")

Denis

Još je tamo, dobro. Pa pokušaj ponovno uspostaviti vezu s Gordanovim Višim Ja i preko njega dobiti sliku njegovog tijela i vidjeti to na glavi i tu vezu sa tim likom.

Tamara

(duža pauza) Mene boli glava.

Denis

Nemoj mu dozvoliti da priča kroz tebe. Na nijedan način nemoj da bude na tebi. Nemoj dozvoliti da dođe na tebe. Ne dozvoljavam mu ja da bude na tebi, nego samo da priča preko tebe, ništa drugo. Neka kaže svoje ime sada, dok ne počnemo izbacivati još Svjetla prema njemu. Mora znati da je otkriven i da se mora odlučiti gdje će. Ima samo dvije mogućnosti ... da ode odraditi svoju kaznu zato što je otkriven ili da mu ponudimo da bude očišćen i da ide s nama dalje. To mu mora biti jasno. Što se događa?

Tamara

Pokušavam čuti.

Denis

Neka ti kaže svoje ime. Kako se zove?

Tamara

Rekao je opet: "zini da ti kažem".

Denis

Dobro, "zini da ti kažem" što radiš na Gordanu?

Tamara

Pita te da li si gluh? Rekao ti je da živi.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .