Tablica u nastavku pokušaj je da se na jednom mjestu prikažu autori i/ili ponuđene metode koje su spomenute u prethodnim poglavljima, te njihov odnos prema određenim vrstama nakačenja. Napomenuo bih kako tablica nije sačinjena da bi bila osnova za neki "izbor najljepše", kako bi se ocijenila ili dokazala superiornost ili inferiornost bilo kojeg autora i dosega njegovih metoda, već isključivo za lakšu navigaciju kod daljnjeg proučavanja i referiranja. Tablica je sastavljena na osnovu podataka do kojih sam do ovog trenutka došao.

Kao što je iz priloženog vidljivo, gotovo svi autori se slažu oko postojanja ljudskih entiteta (astralnih fragmenata). Izuzetak predstavlja službeni stav katoličke crkve, iako bi se dalo naslutiti da se neki egzorcisti, vođeni vlastitim iskustvom, ne bi nužno složili s takvim pogledom (npr. pitanje uroka koji se klasificira kao ljudska misaona forma, a ne demonsko nakačenje). "Koplja se lome" u odnosu prema tzv. demonskim (mračnim) nakačenjima i vanzemaljskim utjecajima, što bi nam moglo pomoći u prepoznavanju osjetljivosti navedenih autora prema utjecajima iz tame.

Zbog lakšeg praćenja možda bi bilo dobro napomenuti međusobne utjecaje između pojedinih autora, tako je npr. dr. E. Fiore utjecala na dr. W. Baldwina koji je utjecao na dr. med. L. Ireland-Frey i dr. o. I. Hickman.1

Dr. med. S. Modi spominje da prilikom prvog susreta s domaćinom kod kojeg je pronašla astralni fragment nije znala o čemu je riječ i da je takav koncept prvi put pronašla u knjizi Hickmanove Mind Probe Hyposis, 1985.2

Vanzemaljska ostala nakačenja (implantati)

Vanzemaljski entiteti

 

Demonska ostala nakačenja (naprave, implantati, ...)

 

 

Demonski entiteti

 

 

 

Neljudski

 

 

 

 

Ljudski

 

 

 

 

 

S. Allen

 

R. Allison

W. Baldwin

Egzorcizam katolički

 

 

 

 

E. Fiore3

I. Hickman4

 

 

 

 

L. Ireland-Frey

 

5

 

E. Maurey6

S. Modi

 

H. Naegeli-Osjord

 

 

 

S. Sagan

 

 

 

A. Sanderson7

Ž. Slavinski

 

 

 

A. Tomlinson

C. Wickland8

 

 

 

 

 

Nepopunjena polja tablice ostavljena su u slučaju nepostojanja dovoljno podataka.

S. Allen spominje da je preuzela i razvila Baldwinovu tehniku za oslobađanje od mračnih entiteta, a svoj rad je započela nakon završetka The College of Psychic Studies u Londonu.9

E. Maurey na samom početku svoje knjige navodi da je metoda nadahnuta iz više izvora: katoličkim egzorcizmom, zatim uvidima P. Pilgrim i kasnije istraživačem H. Shermanom i rašljarom B. Finchom.10 Astralne fragmente, koje je jedino spominjao, dijeli na dvije skupine: one koje su jednostavno ostali u (nižem) astralnom planu i one druge koje uz to, kako kaže, "imaju mogućnost i znanje da prodru u um žive osobe."11

Dr. A. Tomlinson, osim što potvrđuje da je u većini slučajeva imao posla s astralnim fragmentima, potvrđuje i druge neljudske entitete, napominjući da će ih psiholozi nazivati nerazriješenim emocijama i neugodnim mislima. U slučaju "demonskih" nakačenja kaže da postoje samo u našim glavama, obzirom da je sve izvorna energija koja ima svoj udio u igri i u Planu. Nadalje, smatra da "problematične inkarnacije" (pojam dr. M. Newtona), ako se s njima loše postupa, mogu izgledati poput demonskih (za koje tvrdi da ne postoje!?). "Vanzemaljce" u fizičkom obliku nije susretao, ali kaže da bi ideje ili druge energije, mogle biti projicirane na dolje prema osobi, što bi moglo izgledati vanzemaljsko, a što bi trebalo poslužiti duši za učenje. Smatra i da postoji jako puno vanzemaljaca koji utjelovljuju (inkarniraju) energiju svoje duše u ljudska tijela i prolaze kroz inkarnacijski proces kao bebe, što je dio "velike promjene u svjesnosti kroz koju prolazimo".12

Dr. med. R. Allison koji se posebno zanimao za problem PVO (poremećaj višestruke osobnosti), kao primjer neljudskih entiteta spominje tzv. nebeske inteligentne energije (engl. kratica CIE od Celestial Intelligent Energy), što je njegov naziv za anđeoska bića i za koja nedvojbeno drži da postoje. Takva tri bića koja su sebe nazivala Vjera, Nada i Milosrđe, pomogla su mu da postane "vjernik", na način da su posudila tijela dva njegova pacijenta s PVO kako bi mu se prikazali kao pedagozi.13 U slučaju astralnih fragmenata, kaže da bi mogli biti i proizvod "emocionalne imaginacije", što bi nazvao izvedenicama tzv. internaliziranih imaginarnih pratilaca (engl. kratica IIC od Internalized Imaginary Companions). Smatra da takvi entiteti mogu nastati nakon smrti ili biti kreirani od strane prije spomenutih CIE ili tzv. unutarnjeg samo-pomagača (ISH) osobe s PVO. Ovdje kao primjer navodi slučaj kad je kod jednog pacijenta s PVO zatražio od njegovog unutarnjeg samo-pomagača da mu predstavi dušu (fragment) abortiranog fetusa, kako bi doznao kako se fetus osjećao zato što je bio pobačen:

1 ^Usp. dr. O. I. Hickman: Remote depossession, Hickman Systems, 1994., predgovor od W. W. Harmona, str. 3
2 ^Usp. Modi, str. 24
3 ^Dobiveno kroz osobnu prepisku od 15.03.2011, isto usp. Ph. D. E. Fiore: The Unquiet Dead: A Psychologist Treats Spirit Possession, New York, Ballantine Books, 1995., str. 4
4 ^Usp. Hickman, str. 16, 113
5 ^Usp. dr. med. L. Ireland-Frey: Freeing the Captives: The Emerging Therapy of Treating Spirit Attachment, Hampton Roads Publishing Company, 1999., str. 218-222
6 ^Usp. Maurey, str. 16, 36, 47
7 ^Dobiveno kroz osobnu prepisku sa dr. A. Sandersonom od 15.03.2011.
8 ^Smatra da su astralni fragmenti "demoni" ljudskog porijekla, nuspojava ljudske sebičnosti, krivih učenja i ignorantnosti. Usp. dr. C. Wickland: Thirty Years Among The Dead, Mokelumne Hill Pr, 1996. (©1924.), str. 5
9 ^Usp. S. Allen: Spirit Release: A Practical Handbook, O Books, 2007., pod Priznanja i str. 180
10 ^Usp. E. Maurey: Exorcism: How to Clear at a Distance a Spirit Possessed Person, Whitford Press, 1989., str. 5
11 ^Isto, str. 47
12 ^Dobiveno kroz osobnu prepisku sa dr. A. Tomlinsonom od 15.03.2011.
13 ^Dobiveno kroz osobnu prepisku sa dr. med. R. Allisonom od 17.03.2011.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .