U ovom poglavlju su obrađeni postupci još nekoliko terapeuta i crkveni egzorcizam, što bi moglo pomoći u boljem razumijevanju potencijala i ograničenja pojedinih pristupa. Navedeni su i neki posebni slučajevi u kojima se primjenjuje oslobađanje, a koji nisu obrađeni u 11. poglavlju.

Rad na daljinu prema dr. I. Hickman

Dr. o. I. Hickman je isključivo radila na daljinu, tj. korištenjem treće osobe kao posrednika (ili skenera kako ju je ona nazivala), pa čak i u situacijama kada je domaćin bio nazočan u istoj prostoriji.1 Razlog tome je, kako kaže, pitanje koliko bi u izravnom radu mogla igrati ulogu sama sugestija.

S druge strane, dr. W. Baldwin preporuča izravno izvođenje postupka oslobađanja kad god je to moguće, držeći da je učinak djelotvorniji i dugotrajniji ako domaćin sam preuzme odgovornost za svoje postupke u budućnosti, upoznat i vodeći računa o načinima nastajanja i djelovanja nakačenih entiteta.2

Po ulasku posrednika (za kojeg se preporuča da bude samouvjeren i izričit) u promijenjeno stanje svijesti, bilo bi zatraženo od njegove "unutarnje mudrosti" (engl. inner wisdom) dopuštenje za ovaj rad. Pretpostavljam da je ovdje riječ o Višem Ja posrednika. Po dobivanju dopuštenja slijedi lociranje udaljenog domaćina (imenom i trenutnom adresom) i traženje od posrednika da pošalje dio svog Višeg Ja prema domaćinu. Ovo vjerujem da treba uzeti vrlo simbolično, jer prema mnogim izvorima ovakva povezanost već postoji, a ovo bi više predstavljalo namjeru uspostavljanja svojevrsnog "komunikacijskog kanala". Od Višeg Ja domaćina se nakon toga traži pristanak za početak pretrage mogućih nakačenja, njihovog otkrivanja i diferencijalnu dijagnozu.

Entitetu se zabranjuje da napravi bilo kakvu štetu posredniku i da mu samo misaono prenese odgovore na pitanja, koje će po­sred­nik potom izgovoriti.

Slijedi postupak oslobađanja preuzet od Baldwina i čišćenje i ispunjavanje Svjetlom. Na kraju postupka zatraži se od Višeg Ja domaćina, da mu dopusti da se osjeća drugačije, tj. da prihvati promjenu koja će uslijediti i zbog toga ne bude na bilo koji način uznemiren ili zabrinut, odnosno da može integrirati nove emocije i potrebe koje bi mogle biti drugačije, jer više neće biti utjecaja oslobođenih nakačenja (npr. ako je domaćin bio sklon alkoholu zbog ovisnosti nakačenog astralnog fragmenta bivšeg alkoholičara, smanjivanje ili potpuno nestajanje tog poriva ne treba krivo protumačiti kao npr. znak neke bolesti).

Postupak završava provjerom posrednika (skenera) na način da pronađe Svjetlo vlastite duše i napravi ispunjavanje Svjetlom. Ako se pritom pojave zatamnjena područja, to znači da je neki od entiteta ostao, pa će trebati provesti izravan postupak oslobađanja.

Dr. S. Sagan – čišćenje entiteta (ISIS metoda)

Dr. med. S. Sagan, poznavatelj taoizma, hinduizma, akupunkture i ayurvede, razvio je postupak3 čišćenja entiteta, za koje smatra da su u 99% slučajeva fragmenti raspadnutog astralnog tijela preminule osobe. Entiteti se trebaju očistiti i smatra da za to ne postoji alternativa, na način da će jednostavno otići, otpasti s domaćina (prije nego li domaćin umre) jer bi za njih mogli reći da su uhvaćeni u klopku. Na nekoliko mjesta u svojoj knjizi upozorava da čišćenje entiteta nije za svakoga i da loše vođen postupak može imati i katastrofalne posljedice i za terapeuta (tzv. "konektora") i domaćina. Isto tako, na nekoliko mjesta navodi da se ISIS stanje ne postiže korištenjem hipnoze, sugestije (ako pod ovo podrazumijeva izravnu sugestiju koja može biti dio određenih postupaka), pozitivne afirmacije ili kreativne vizualizacije, već radi po principu otvaranja percepcije izravnom aktivacijom tjelesne energije.4

1 ^Usp. dr. o. I. Hickman: Remote depossession, Hickman Systems, 1994., str. 17
2 ^Usp. Ph. D. W. J. Baldwin: Spirit Releasement Therapy: A Technique Manu­al, 2nd edition, Headline Books, 1995., str. 367
3 ^U knjizi o entitetima Sagan u slučaju ISIS tehnike na više mjesta upućuje da su "proceduralni detalji iscrpno opisani na drugom mjestu" (Sagan, str. 4) upućujući na svoju sljedeću knjigu (dr. med. S. Sagan: Regression: Past-life Therapy for Here and Now Freedom, Clairvision School, 1999.) u kojoj ISIS, osim što je spomenut kao osnova njegova rada, nije opisan niti ukratko, a još manje iscrpno. U kontaktu predstavnika Clairvision school za detalje o ISIS-u upućen sam na knjigu Awakening the Third Eye, Clairvision School Foundation, 1997.
4 ^Usp. Sagan, str. 5, 126, 153
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .