U nastavku je opis jednog od pet istinitih slučajeva egzorcizma koje Martin opisuje u svojoj knjizi,1 i koji na svoj način prikazuje ozbiljnost i moguće posljedice izravnog sučeljavanja s vrlo mračnim entitetom "instaliranim" na pripremljenu osobu za vrijeme sotonističkog obreda tzv. crne mise. Martin je slučaj detaljno opisao na osnovi transkripti snimke obreda i razgovora koje je vodio sa svima uključenima. Egzorcizam je proveden 1972. g. nad transseksualcem rođenim kao Richard S., a nakon operacije promjene spola imenom Rita (u nastavku korištena kratica R/R je od Richard/Rita). Svećenik koji je vršio obred zvao se Gerald, imao je 48 godina, a to mu je bio prvi i posljednji egzorcizam u životu. Prema riječima liječnika, nakon ovog egzorcizma preostalo mu je nešto više od 5-6 mjeseci života. Posljedice po njegovo zdravlje bile su neizlječiva srčana oštećenja zbog preživljena dva srčana udara. Teške i kobne fizičke traume za Geralda su pak bile neusporedivo lakše od emocionalnih. Ovo je slučaj gdje opsjednuti nije bio katolik niti religiozan, a čest argument među skepticima je upravo da se radi o izmišljanju i halucinacijama povezanima s vjerskim fanatizmom.

Richard/Rita O.

Prije detaljnijeg opisa egzorcizma, Martin daje više podataka o R/R koji je rođen kao muškarac Richard, ali je od malih nogu želio biti žena. Kao odrastao, racionalizirao je svoje porive time da je svaki čovjek podjednako muževan i ženstven, a da samo zbog civilizacijskog okruženja dječak postaje muškarcem, a djevojčica ženom. Na kraju se podvrgao i operaciji promjene spola (u 31. godini), koja je medicinski gledano bila uspješno obavljena i tada je uzeo ime Rita. Od 16. do 25. godine je funkcionalno bio "androgin" misleći da može u sebi sjediniti muževnost i ženstvenost, a što ga je odvelo u usamljenost. Nakon toga je pokušao naći to jedinstvo dvaju principa u braku koji je katastrofalno završio, a dopisna rastava se dogodila kada je imao 29 godina (dvije godine nakon samo jednog dana provedenog u braku). Egzorcizmu se podvrgao u 33. godini, a što se tiče kontakta sa ženama, do tada se razvio u drugorazrednog promatrača, ljubomornog na žensku superiornost, fasciniran esencijalnom ulogom muškosti. Ženstvenost je nešto što je htio otkriti, a kaže da je u slučaju Richarda to otkrivanje bilo popraćeno svetogrđem i umno-moralnom degradacijom koja ga drži i danas.

Nedugo nakon operacije promjene spola došlo je do dobrovoljnog posjednuća od strane zloduha koji se predstavljao kao "Majstor za cure" (orig. Girl-fixer), iako je posjednuće zapravo započelo puno godina ranije. Njegovo žestoko suprotstavljanje posjednuću okončano je egzorcizmom, ali prije toga Richard je vidio svoj problem isključivo kao kemijsku supstancu, promjenu u mozgu ili kulturološku adaptaciju, a nikako kao dilemu vlastitog duha (dodao bih točno onako kako nas moderna znanost uči). Njegova početna dilema koja se javila još u dječačkoj dobi vjerojatno je bila osnova za "ponudu" sila Zloga da u potpunosti razumije/osjeti i svoju žensku stranu. Iako je egzorcizam uspio, Richard je završio u nezavidnoj poziciji: niti muško, niti žensko, niti seksualno neutralan, negdje između muškosti i ženstvenosti. Naime, prijašnja žena u muškom tijelu postala je muškarac u ženskom tijelu zbog operacije spola kojoj se, iako već tada pod demonskim utjecajem, ipak svojom odlukom podvrgao.

Martin i ovim slučajem pokazuje da do posjednuća ovakvog stupnja ne dolazi lako, i da za to trebaju godine i niz poraznih odluka, za koje na određenoj razini posjednuta osoba treba dati dopuštenje, a u slučaju R/R bilo je nekoliko događaja koji su prethodili posjednuću. Prvi se dogodio u ranom djetinjstvu, nakon šetnje s ocem, kad je poželio biti poput njega – snažan, atletski nastrojen i otvoren. Po povratku kući osjetio je neki nemir i razdor u sebi, vidjevši majku i sestre koje su mu na svoj način bile zanimljive, ali koje se, razumljivo, svojom pojavnošću, nisu uklapale u njegov prethodni ideal stvoren za vrijeme šetnje; one su bile potpuno drugi svijet od njegovog vlastitog. Ovo je ostavilo manje-više nezapaženu sjenku na njemu.

Sljedeći događaj zbio se u dobi od oko devet godina kad je po prvi puta proveo praznike u prirodi, koja je za njega kao dijete Detroitskog asfalta bila potpuno neotkrivena. U jednom trenutku osjetio je na poseban način svoje tijelo, a kasnije u retrospektivi shvatio je da su te senzacije i zvukovi, a posebice zvuk vjetra, bili prijenosnik neke poruke tajanstvenog glasnika koji mu je prenio nešto što je zaboravio. Nakon povratka u Detroit ponovno je u sebi osjetio zbunjenost koju je stvorila ženska strana obitelji. Sljedeći važan događaj koji je bio prekretnica, zbio se u dobi od 17 godina kad je otišao na kampiranje u Colorado, gdje je, u skladu s programom, proboravio jednu noć sam u šumi. Martin piše kako bi se Richard danas mogao zakleti da ga je cijelo to "noćno iskustvo" nagovaralo, govoreći mu:

1 ^Usp. M. Martin: Hostage to the devil: the possession and exorcism of five living Americans, HarperOne, San Francisco CA, 1992., str. 173-248, moj prijevod i obrada slučaja The Virgin and the Girl-Fixer
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .