Denis

Da li shvaćaš da više ne možeš živjeti na Gordanu, da je ta igra završena? To jednostavno više nije opcija za tebe. Trebati ti biti jasno da ćemo te skinuti s Gordana.

Tamara

(pauza) Dobro, maknuto mu je na pola tijela.

Denis

Što je maknuto na pola tijela?

Tamara

Sada ima samo na glavi, ne vidim na Gordanu onaj donji dio.

Denis

Gdje je lik?

Tamara

Lik je tu. Povukao je.

Denis

Zahtijevam od njega da povuče sve što je na Gordanu, jer jednostavno tu više ne može biti. Zahtijevam da sve skineš s Gordana.

Tamara

(duža pauza) Izblijedjelo mu je to s žbicama. (duža pauza)

Denis

Što on radi sada?

Tamara

Mislim da se on, nije najtočniji izraz što ću reći, da se smanjuje. Nije riječ o smanjivanju, imam osjećaj ... točnije bi bilo da se udaljava od ovoga što ja vidim. On se smanjuje zbog toga što se udaljava. Od onog trena kada sam rekla da vidim Svjetlo, od onda stalno vidim Svjetlo.

Denis

Zamolio bih snage Svjetla da zaustave tu spodobu i neka je okruže i dovedu tu pored nas da s njom završimo posao. Neka ga zarobe i vrate nazad jer nam treba, ne može nam pobjeći. Želim s njime završiti posao i da počisti sa Gordana sve i da s njime završim posao, da mu kažem ono što mu trebam reći.

Tamara

(duža pauza) Gle, on ... cijelo ti vrijeme govorim, sada sam ti objasnila ...

Denis

On bježi?

Tamara

Ne, on ne bježi. On je u Svjetlu.

Denis

Dobro, on je u Svjetlu. Pa ti u Svjetlu pitam te kako se zoveš? Ne možeš pobjeći iz tog Svjetla. Treba ti biti jasno da ne možeš pobjeći iz Svjetla, Svjetlo je jače od tvoje tame. Ne možeš pobjeći, reci mi kako se zoveš? Ne možeš više pobjeći, ti si u Svjetlu.

Tamara

Tion.

Denis

Dobro Tion. Da li ti je jasna tvoja situacija? Iz ovog Svjetla više ne možeš nazad, nema povratka. Nećemo te pustiti tvojima. Nudim ti drugu mogućnost. Da li me čuješ?

Tamara

Čuje te.

Denis

Dobro Tion kada me čuješ, tražim od tebe da pogledaš u sebe u svoju srž i javiš mi što tamo vidiš. Tion pogledaj u sebe i javi mi što vidiš u sebi.

Tamara

Prazninu.

Denis

Prazninu? Jako dobro. Pa nastavi dalje gledati. Što ima osim praznine? Gledaj dalje.

Tamara

(duža pauza) Novčić.

Denis

Zanimljivo. Kakvog je oblika novčić?

Tamara

Okruglog.

Denis

Koje je boje.

Tamara

Zlatne.

Denis

Što taj novčić tu radi? Kao se on tu našao? Malo pogledaj u taj zlatni novčić, obrati pažnju na njega i javi mi što se događa.

Tamara

(pauza) Svijetli.

Denis

Zar to nije zanimljivo Tion?

Tamara

Vjerojatno je.

Denis

Pa Tion sada znaš da si ti isto biće Svjetla. To je prva prevara u kojoj živiš već jako dugo, to da ti nisi biće Svjetla i da Svjetlo ne postoji, a ono je u samoj srži tvoga bića samo je zaboravljeno. Pa osjeti to svoje Svjetlo u potpunosti i reci mi kako se osjećaš zbog toga. Što se događa? To je tvoje Svjetlo, jer si ti dio Svjetla.

Tamara

(duža pauza) Super mu se čini.

Denis

Jako dobro. Pa Tion takav osvijetljen i sav u Svjetlu ... da li misliš da bi mogao nastaviti, da pozovemo snage Svjetla da te odvedu u tvoje mjesto u Svjetlu i da nastaviš služiti Svjetlu, a ne više bivšem gospodaru?

Tamara

Da.

Denis

Pa prije nego li odeš htio bih te nešto upitati. Želio bih da mi kažeš u kojoj situaciji si došao živjeti na Gordanu. Prije koliko se to dogodilo?

Tamara

Treći rođendan.

Denis

Dobro Tion, hvala na ovoj informaciji. Zamolio bih te još jednu stvar. Prije nego odeš sa svojima u Svjetlo i nastaviš služiti Svjetlu, jer je to tvoja prava priroda i mjesto gdje zaista pripadaš da nam pomogneš i ti pregledaš Gordanovo tijelo i javiš mi da li postoji još bilo kakva instalacija, bilo što, što pripada mraku, a ne Svjetlu i stoji na Gordanu i smeta mu u njegovom životu i napretku?

Tamara

(duža pauza) Ne.

Denis

Ne? Dobro Tion. Prije nego što odeš zamolio bih te još samo jednu stvar ... da mi kažeš da li vidiš oko sebe ta bića Svjetla koja su spremna, da s njima kreneš u Svjetlo?

Tamara

Da.

Denis

Jako dobro, koliko ih je, koliko ih ima?

Tamara

Pet.

Denis

Pa zamolio bih te prije nego što odeš da budeš siguran, da uzmeš za ruku, prihvatiš nekoga od njih za ruku i osjetiš njihovu ruku. Javi mi kakav je to osjećaj?

Tamara

Ja se već držim za ruku.

Denis

Dobro, kakav je to osjećaj?

Tamara

Lijep.

Denis

Zamolio bih snage Svjetla prije nego odvedu Tiona sa sobom, da naprave sve što je potrebno, da ga iscijele, da ga očiste i maknu bilo kakvu tamu ili bilo kakve ostatke tame s njega, okupaju ga u Svjetlu, ispune u potpunosti Svjetlom tako da može potpuno spreman nastaviti svoj novi život ponovno u Svjetlu. (pauza) Reci mi kada je to gotovo.

Tamara

(duža pauza) Gotovo je.

Denis

A sada bi zamolio Gordanovo Više Ja da mi odgovori da li možemo pustiti Tiona, maknuti ga s njega da ode u Svjetlo i neka mi odgovori s [odgovarajućim] prstom.

Tamara

(pauza) (odgovara prstom za "DA")

Denis

Hvala. Evo, u ovom trenutku te s našim blagoslovom mira i Svjetla pozdravljamo da sa svojih pet pratioca odeš u Svjetlo i tamo nastaviš živjeti i služiti Svjetlu. (pauza) Što se događa?

Tamara

Otišli su.

Denis

Ok, dobro. Probaj sada ponovno pogledati čitavo Gordanovo tijelo i vidi kako izgledaju one strukture od prije, odnosno ima li tu kakvih promjena?

Tamara

Ima promjena, ne vidim ono.

Denis

Dobro, pa pogledaj još jednom za svaki slučaj po čitavom tijelu ima li bilo što za prijaviti?

Tamara

(pauza) Ne vidim ništa.

Denis

(instrukcije za vraćanje u normalno stanje svijesti)

 

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .