Vrlo opsežan pregled entiteta, od kojih većina može biti neka od nakačenosti (na živoj osobi ili drugom entitetu), dao je dr. W. Baldwin u sekciji diferencijalne dijagnoze svog tehničkog priručnika za terapeute.1 U nastavku je dan pregled identificiranih entiteta, ili možda bolje rečeno nakačenja, koji donekle slijedi Baldwinovu terminologiju i razvrstavanje, pa tako imamo četiri skupine:

  • Ljudski
  • Neljudski
  • Demonski i
  • Ostalo

Ovdje se pojmom "demonski" označava nešto što je odavno s nama i u nama, i što na nas vrši veliki utjecaj; iako su i oni neljudski, razmatrani su zasebno jer imaju drugačiju svijest i zadatak. Pod "ostalo" su navedene stvari koje se često prijavljuju, ali koje striktno govoreći nisu entiteti jer nemaju svijest, iako će se u nastavku zbog jednostavnosti tako nazivati.

Određivanje vrste entiteta početni je i najvažniji postupak di­fe­ren­ci­jal­ne dijagnoze koji će dalje, ovisno o karakteristikama entiteta, odrediti daljnji tijek postupka oslobađanja.

Ljudski entiteti

Astralni fragment

Ovo je pojam koji sam pronašao kod dr. med. S. Sagana, koji tako naziva ono što većina drugih autora iz ovog područja naziva prizemljena duša/duh (engl. earthbound spirit). Sam Sagan tvrdi da ovakvi entiteti, osim u izuzetnim slučajevima (ne navodi kojima), nikako ne mogu predstavljati izgubljenu ljudsku dušu u cijelosti, već samo jedan fragment astralnog tijela. Svoju tvrdnju želi potkrijepiti činjenicama da entiteti uglavnom izgledaju strašnije nego preminula osoba ili da su entiteti uglavnom usredotočeni na opetovano poticanje jedne požude ili emocije kod domaćina, što bi nam trebalo ukazati da je riječ o djelovanju samo jednog pod-identiteta preminule osobe.2

Ono što postojanje ovakvih entiteta uopće čini mogućim je čovjekov nedostatak integriteta za života, kao i nepripremljenost na umiranje i smrt, te neznanje o nastavku života nakon smrti, tj. neprekinutosti naše svijesti bez obzira na zemaljska utjelovljenja. O prirodi ovih entiteta Sagan kaže sljedeće:

"Htio bi još jednom naglasiti da se sve to događa mehanički. Zbog raspadanja astralnog tijela nakon smrti dolazi do oslobađanja nebrojenih fragmenata, od kojih su neki toksični. Nema ništa 'zloga' ili demonskoga u tome, nikakve destruktivne namjere neke mračne sile – samo automatsko funkcioniranje određenih prirodnih zakona.

[...] U 99% slučajeva entitet se ne bi mogao niti nazvati zlim. To je samo energija na krivom mjestu."3

Sagan sa sigurnošću tvrdi nešto što bi vrijedilo uzeti u obzir: da kod osoba koje boluju od Alzheimerove bolesti ili shizofrenije dolazi do prijevremenog raspadanja astralnog tijela (što se prirodno događa tek nakon smrti fizičkog tijela), tako da njihovi fragmenti mogu nastaviti egzistirati kao entiteti, i kao takvi se vrlo često nakače na osobe bliske oboljelima!4

Kao što je već spomenuto, većina ostalih autora ovo naziva iz­gu­blje­nim dušama/duhovima koji su u prošlosti imali svoja fizička tijela, preminuli su na prirodan ili traumatski način i iz nekog razloga nisu otišli u Svjetlo. Dr. med. L. Ireland-Frey spominje i židovski naziv Dibuk,5 a dr. C. Wickland,6 koji je prvi počeo rad s dušama ne­ša­man­skim pristupom u Americi, zove ih ignorant spirits ili "duhovi ne­zna­li­ce", sugerirajući da ne znaju da im je tijelo umrlo.

1 ^Usp. Ph. D. W. J. Baldwin: Spirit Releasement Therapy: A Technique Manu­al, 2nd edition, Headline Books, 1995., str. 237-284
2 ^Usp. Dr. med. S. Sagan: Entities: parasites of the body of energy, Roseville NSW, Clairvision School, 1994., str. 65, 105-106.
3 ^Sagan, str. 138, moj prijevod
4 ^Isto, usp. str. 61-62, Sagan tvrdi još nešto zanimljivo o osobama oboljelima od shizofrenije, naime da su kod njih neke od doživljenih tzv. halucinacija u stvari bila autentična nefizička iskustva. Oni tako prije trenutka smrti dobiju uvid u složenost slike svog astralnog tijela i prisustva različitih osobnosti (pod-identiteta). Ovo bi se moglo smatrati pravim duhovnim postignućem kada bi se to dogodilo na pravi način koordinirano od Višeg ja, a ne kao projekcija u umu (lažnom egu) kao dio procesa psihičkog oboljenja.
5 ^Usp. dr. med. L. Ireland-Frey: Freeing the Captives: The Emerging Therapy of Treating Spirit Attachment, Hampton Roads Publishing Company, 1999., str. 50
6 ^Dr. C. Wickland: Thirty Years Among The Dead, Mokelumne Hill Pr, 1996.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .