Prema onome što sam dosad proučio proizlazi da je i psihologija, u pokušaju opisivanja psihičkih pojava i sadržaja, kao i u nastojanju da opravda ili dokaže da zavrjeđuje biti “znanstvena”, koristila koncepte iz drugih “tvrđih” (opipljivijih) znanstvenih grana. Slutim da bi se isto moglo utvrditi i u drugim disciplinama koje proučavaju živi svijet, primjerice u biologiji. Možda se jednostavno intuitivno došlo do toga da bi se za opis dinamike (i energetike) psihe mogla iskoristiti termodinamika koja je dobila na značaju pronalaskom parnog stroja. Moguće je da je intuicija kasnijim istraživačima ukazala na to da bi se za daljnje teoretiziranje mogle iskoristiti informacijske teorije koje su doprinijele razvoju računalne tehnologije. No, čini se da je intuicija “pucala u prazno” kad je riječ o elektromagnetizmu i pripadajućim mu poljima. Mislim da se bez pretjerivanja može reći da je elektromagnetizam uobličio svijet kakav danas poznajemo te da je zahvaljujući njegovoj praktičnoj upotrebi u radio i telekomunikacijama doveo do još ne tako davno nezamislivih oblika (i brzina) razmjene informacija.

Općenito govoreći, čini se da EM-polja nisu uspjela ništa zatitrati u znanstvenim umovima kada je riječ o živim bićima, čovjeku i njegovoj psihi. Ako je ovo bilo i relativno nepoznato područje za teoretičare na prelasku u 20. stoljeće (npr. James Maxwell objavio je svoje jednadžbe 1861/62.), još uvijek nije jasno kako dosad nije uhvaćen korak s takvim teorijama kada su posrijedi živa bića, čovjek i njegova psiha. Rijetki primjeri teorija iz prošlog stoljeća nadahnutih elektromagnetizmom, a koje su odbačene ili žestoko kritizirane, jesu elektrodinamična teorija života (engl. electro-dynamic theory of life) Harolda S. Burra (Burr i Northrop, 1939., 286)Burr, H. S. i Northrop, F. S. C. (1939.), Zoölogy and Anatomy, Evidence for the Existence of an Electro-Dynamic Field in Living Organisms. U: PNAS, 25(6):284-288 ili teorija morfičkih polja, tj. formativnog kauzaliteta (engl. formative causation) Ruperta Sheldrakea (1988., 107-109).Sheldrake, R. (1988.), The Presence of the Past – Morphic Resonance and the Habbits of Nature, Rochester, Park Street Press Potkraj života, Karl R. Popper u provokativnoj je diskusiji pod nazivom ‘Um kao polje sile’ pretpostavio da polja EM-valova koja stvaraju neurološke aktivnosti predstavljaju nesvjesni dio uma te da naš svjesni um može biti u interakciji s tim poljima (Libet, 1996., 223).Libet, B. (1996.), Conscious Mind as a Field, U: Journal of Theoretical Biology, 178(2):223-226

Polja će vjerojatno ponovno biti otkrivena u ovom stoljeću, a to nagovještava i primjer Johnjoea McFaddena (2002.)McFadden, J. (2002.), The Conscious Electromagnetic Information (Cemi) Field Theory – The Hard Problem Made Easy? U: Journal of Consciousness Studies, 9(8):45-60. On pojavljivanje svjesnosti želi objasniti CEMI poljem56 što nije naišlo na odobravanje u krugovima kognitivne znanosti. Osobno smatram da je riječ o preambicioznom pokušaju objašnjavanja (redukcije) pojavljivanja svjesnosti jer je riječ o fenomenu koji nadilazi EM-polje57. Zato mislim da bi se moglo govoriti o interakciji svjesnosti s takvim “fizikalnim” poljem, uz pretpostavku da se u obzir uzme i G (gravitacijska) komponenta takvog polja. U tom slučaju bi se prije moglo govoriti o GEM-polju58, nego o EM-polju. Ako ništa drugo, McFadden je doprinio aktualizaciji koncepta polje što bi u budućnosti moglo ohrabriti i ostale znanstvenike da počnu razmišljati u tom smjeru.

Ovdje se postavlja i sljedeće pitanje: nije li pomalo arogantno i vrlo homocentrično uvjerenje da je čovjek iskoristio EM-polja primjerice za svaki oblik glasovne, tekstualne, slikovne i podatkovne komunikacije, za kontrolu, navigaciju i navođenje (civilno i vojno), za praćenje atmosferskih promjena i vremensku prognozu i sl., a da “majka priroda” (i njezina “evolutivna izbirljivost”) nije iznjedrila ništa slično? Što bi spriječilo tu istu prirodu koja nas očarava svojim kreacijama da na primjer stvori neopipljivu razmjenu informacija među živim bićima? Znanstvena nemogućnost mjerenja takvih hipotetskih pojava sama po sebi ne dokazuje da one ne postoje, baš kao što ni činjenica da se svjesnost ne može izmjeriti ne govori u prilog tome da nije prisutna u tim istim živim bićima.

56 ^Od engl. Conscious Electromagnetic Information field ili svjesno elektromagnetsko informacijsko polje.
57 ^Attila Grandpierre (1997.)Grandpierre, A. (1997.), The Physics of Collective Consciousness. U: World Futures. The Journal of general Evolution, 48(1-4): 3-56 također vjeruje da se svjesnost može objasniti, tj. svesti na EM-polje (rezonantno spregnutim s poljem vakuuma). Robert Kenny (2004.)Kenny, R. (2004.), What Can Science Tell Us About Collective Consciousness?, http://www.collectivewisdominitiative.org/papers/kenny_science.htm, viđeno: 04.07.2013. takvo razmišljanje smatra jednom od najčešćih redukcija na koncepte materije i energije prihvatljivih znanosti. Kenny o tome govori u kontekstu kolektivne svjesnosti kao složenijeg (naprednijeg?) oblika svjesnosti, što se, smatram, može primijeniti i na ostale pokušaje objašnjavanja svjesnosti dozvoljenim/priznatim fenomenima. Takvi bi se manevri, bez obzira na proturječnost, mogli nazvati i ‘kvantnim materijalizmom/naturalizmom’. Proturječnost jer kvantna mehanika potkopava temelje klasične mehanike na kojoj počiva materijalizam. Ipak, kvantna je mehanika i dalje materijalistička ako vremešnu ideju da je sve materija zamijenimo novom idejom “sve je energija”. To nudi novi i širi okvir za tumačenje određenih fenomena, toliko širok da u sklopu newagerske propagande danas možemo čuti da je spomenuto “polje” kvantnog vakuuma zapravo Duh Sveti ili čak Apsolut, čime se sfera koja transcendentira realitet dualnosti želi staviti u okvire takvog realiteta.
58 ^Edwin Klingman (2009., 105) Klingman, E. E. (2009.), The Chromodynamics War, San Gregorio CA, Ekom Publishingkaže da je još 1864. g. James Maxwell bio svjestan povezanosti gravitacije s elektromagnetizmom. Klingman navodi da je već tada Maxwell postavio jednadžbe za GEM-polje. Zbog pojavljivanja “negativne energije” u proračunima i činjenice da je sila gravitacije za gotovo 40 redova veličine slabija od elektromagnetske, utjecaj GEM-polja bio je toliko malen da ga je bilo teško mjeriti pa je bio zanemaren! (2009., 107)Klingman, E. E. (2009.), The Chromodynamics War, San Gregorio CA, Ekom Publishing.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .