kozmicko_jaje2.png

Slika 6: Sv. Hildegard od Bingena – “Kozmičko jaje”

Govoreći o “jajima”, mislim da je korisno spomenuti viziju kozmičkog jajeta Sv. Hildegard od Bingena, srednjovjekovne benediktinke i vidjelice poznate po vizijama koje je imala čitav život. Iako ovo nije eksplicitna slika čovjeka ili njegove aure, zanimljiv je niz zvjezdica s većom zvijezdom na vrhu jajeta.

Psihosintetičari John Firman i Anna Gila predložili su da se transpersonalno ja (Jastvo) koje se nalazi na vrhu višeg nesvjesnog potpuno izbaci iz dijagrama. Ne zato što ne postoji, već zato što je sveprisutno, transcendentno-imanentno, tj. s njime se može doći u kontakt s bilo koje razine (Firman i Gila, 2002., 20).Firman, J. i Gila, A. (2002.), Psychosynthesis – A Psychology of the Spirit, NY, SUNY Press Firman ovakvu intervenciju obrazlaže sljedećim tekstom:

“Premda Jastvo nije odvojeno od razina osobnosti, Jastvo isto tako nije identično razinama osobnosti. Filozofski ili teološki rečeno, takva konceptualizacija isključuje ekstreme panteizma ili monizma s jedne strane (poistovjećujući Duh s kreacijom), i dualizam ili deizam s druge strane (shvaćajući Duh odvojenim od kreacije).” (Firman, 2004., moj prijevod)51

Firman, J. (2004.), A Suggested Change in the Egg Diagram, 29.06.2004., http://synthesiscenter.org/articles/changeintheegg.pdf, viđeno: 03.05.2012.

 

“Thus while Self is not separate from the levels of the personality, Self is yet not identical to the levels of the personality. In philosophical or theological terms, this conceptualization avoids the extreme of pantheism or monism on the one hand (identifying Spirit with creation), and dualism or deism on the other hand (viewing Spirit as separate from creation).”

Iako ovo možda izgleda kao napredna (i neophodna) intervencija, postavlja se pitanje koliko je to u duhu same psihosinteze koja se želi baviti čitavim bićem. Koliko bi odstranjivanje iz slike ili prikrivanje suštine pridonijelo tome da se na nju na kraju zaboravi? Zato mi se čini pomalo riskantno da se Jastvo ne spominje slikovnom ili barem tekstualnom napomenom uz dijagram.

Još jedan prijedlog koji dolazi od istih autora, a čini mi se manje riskantnim, tiče se kolektivnog nesvjesnog koje bi se moglo prikazati i kao niz koncentričnih ovala oko osnovnog i koji bi na takav način sugerirali različite razine – obiteljsku, kulturološku, etničku, rasnu, nacionalnu i religijsku.

Psihoterapeut Jack Elias (2006., 119)Elias, J. (2006.), Finding True Magic – Transpersonal Hypnosis and Hypnotherapy/NLP, Seattle WA, Five Wisdoms Press, findingtruemagic.com iskoristio je ovalni dijagram za prikaz pozicija arhetipova, podidentiteta ali i nakačenja52, koja su upala u psihički prostor osobe. Isto tako, u njegovom dijagramu možemo vidjeti da Više Ja prožima cjelokupnu psihu – ne prikazuje ga kao zvjezdicu, ali ga zato ne zaboravlja tekstualno navesti. Na ovaj se način približio modelu na slici 4. na kojoj se vidi da Jastvo istovremeno prožima cjelokupnu psihu i predstavlja njezin centar.

elias_model.png

Slika 7: Ovalni dijagram prema J. Eliasu (objavljeno uz dopuštenje J. Eliasa)

Za kraj, Gregory Mitchell (2008.)Mitchell, G. (2008.), 1988 Lecture to the Theosophical Society, http://www.trans4mind.com/mind-development/theos-lecture.html, viđeno: 03.05.2012. ponudio je svoju verziju ovalnog dijagrama koji je pokušao transponirati u sferu. U njoj je poveznica Više Ja-Svjesno “ja” posebno naglašena.

gmitchell_model3.png

Slika 8: Ovalni dijagram prema G. Mitchellu (objavljeno uz dopuštenje Petera Shepherda)

51 ^Za definicije filozofskog/teološkog panteizma, monizma, dualizma i deizma vidi npr. http://www.oslobadjanje.com/kazalo-pojmova/
52 ^Nakačeni entitet – pojava kod koje neka druga bestjelesna svijest ljudske ili neljudske prirode parazitira na živom ljudskom biću, energetski ga iscrpljujući i/ili utječe na njegove misli, odluke i ponašanja. U nastavku teksta koristit ću samo izraz nakačenje.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .