Ovalni dijagram (engl. Egg-diagram) Assagiolijev je pokušaj prikaza “psiho-fizičke49 strukture ljudskog bića” koji osim individualnog uključuje i kolektivno nesvjesno. Individualno je podijeljeno u tri “zone”: niže, srednje i više. U srednjoj zoni nalazimo polje svijesti u kojem djeluje ego, “ja”, koje je prema Assagioliju refleksija ili projekcija transpersonalnog ja, Višeg Ja (Assagioli, 1983., 13)Assagioli, R. (1983.), The Act of Will, Harmondsworth, Penguin Books Ltd. koje se nalazi na vrhu višeg nesvjesnog ili nadsvjesnog (engl. Superconscious). Možda je korisno napomenuti da Više Ja iz ovog dijagrama Assagioli uspoređuje s Jungovim Jastvom (engl. Self), iako je u engleskoj verziji dijagrama centralno pozicioniran ego označen i kao “Self” (Assagioli, 1976.).Assagioli, R. (1976.), Psychosomatic Medicine and Bio-Synthesis, predavanje prije plenarne sjednice International Psychosomatic Week u Rimu Ipak, za razliku od Junga čije Jastvo nije duša, Assagiolijevo Više Ja trebalo bi predstavljati upravo dušu. Moguće je da iz tog razloga neki psihosintezu zovu i “psihologija s dušom” što bi, kada bi se psihologija proučavala izvan materijalističkih okvira, trebala biti ironična izjava (baš kao i npr. staklarstvo sa staklom).

egg_diagram.png

Slika 5: Assagiolijev Ovalni dijagram

Između Višeg Ja i svjesnog ja nalazi se poveznica, svojevrsna “osovina” (engl. axis) koja bi trebala dodatno naglasiti vezu između ta dva elementa. Zanimljiv detalj jest da su u Jungovim (slika 3. i 4.) i Assagiolijevim dijagramima ego/svjesno ja i Jastvo/Više Ja prostorno zamijenili mjesta.

Niže nesvjesno je prema Assagioliju sjedište tzv. bio-psihe koja je elementarna, ali i uvježbana da upravlja biološkim funkcijama. Iz ove zone potječu i nagoni kao što su seksualnost, nagon za održavanjem i agresivnost. Isto tako, ovdje bismo trebali pronaći komplekse, emocionalno nabijene strukture.

Srednje nesvjesno je obitavalište psihičkih elemenata i aktivnosti, poput onoga što se podrazumijeva pod budnim stanjem (engl. Waking consciousness) i do kojih je lako doći. Ono odgovara predsvjesnom u Freudovom modelu.

Više nesvjesno je izvorište intuicije i inspiracije za uzvišene, religiozne, umjetničke, filozofske, znanstvene ideje kao i za etično i altruistično djelovanje.

Sve su zone omeđene iscrtanim linijama kako bi se naznačila propusnost “psihičkih energija” koje mogu kolati između njih (ili Assagiolijevim riječima ‘psihička osmoza’). To između ostalog znači da sadržaji iz nesvjesnog, čak i ako ostanu neosviješteni, i dalje mogu snažno utjecati na svjesne procese. Assagioli je naglašavao da psihosinteza u terapijskom smislu osim psihe uključuje i tijelo, pa bi zato pravilniji naziv za njegov pristup bio bio-psihosinteza (Assagioli, 1967.).Assagioli, R. (1967.), C. G. Jung and Psychosynthesis. U: The Psychosynthesis and Research Foundation, 19

Smatra se da je do kolektivnog nesvjesnog Assagioli došao usporedo s Jungom50. Assagioli je kolektivno nesvjesno smatrao ogromnim područjem koje se proteže od biološkog do visoko duhovnog, čije sadržaje zbog toga treba razlikovati po porijeklu, prirodi, kvaliteti i vrijednosti. Time se njegovo poimanje razlikuje od Jungovog za koje kaže da ga je doživljavao kompaktnim (en bloc) i znao ga je pomiješati s nečim “arhaičnim” (Assagioli, 1967.). Nadalje, Assagioli smatra da Jungovo poistovjećivanje različitih i često antagonističkih koncepata s arhetipovima može imati štetne posljedice u terapijskom radu.Assagioli, R. (1967.), C. G. Jung and Psychosynthesis. U: The Psychosynthesis and Research Foundation, 19

Komentari i prijedlozi promjena ovalnog dijagrama

Will Parfitt navodi na očitu sličnost psihosinteze i Kabale. Nefesh, ruach i neshamah iz kabalističkog ‘Drva života’, smatra Parfitt, redom odgovaraju nižem nesvjesnom (s pripadajućim podidentitetima tj. podosobnostima prema terminologiji psihosinteze), srednjem nesvjesnom (što uključuje i ego) i višem nesvjesnom s Višim Ja i svim kvalitetama duše koje prepoznaje psihosinteza. Zbog toga smatra da je gotovo nemoguće da Assagioli nije bio upućen u Kabalu. Oblik jajeta upućuje i na vezu sa zapadnjačkim ezoterijskim učenjima kod kojih je energetsko tijelo čovjeka jajoliko (Parfitt, 1998.).Parfitt, W. (1988.), Roberto Assagioli, the Kabbalist. U: Psicosintesi Journal, 1998. http://www.willparfitt.com/assag.html, viđeno: 23.04.2012.

49 ^Čini se da pokušaj nije uspio jer u dijagramu nije prikazana “fizička struktura” s time što postoji poveznica prema tjelesnom, tzv. niže nesvjesno.
50 ^Podatak iz osobne prepiske s Willom Parfittom od 19.02.2013.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .