Tillerov model

William A. Tiller ponudio je psihoenergetski model uz radnu hipotezu da smo svi mi duhovi (engl. spirits) koji imaju fizičko iskustvo i da svi zajedno plovimo “rijekom života” (Tiller, 2002.). Tiller, W. A. (2002.), The Real World of Modern Science, Medicine and Qi Gong. U: Bulletin of Science, Technology & Society, 22(5):352-362

Nadalje smatra da su nas naši duhovni roditelji obukli, metaforički rečeno, u “biološka odijela” (engl. biobody suits) i stavili na dječje igralište koje mi zovemo univerzum (Tiller, 1997., 56).Tiller, W. A. (1997.), Science and Human Transformation – Subtle Energies, Intentionality and Consciousness, Walnut Creek CA, Pavior Pub. Svako biološko odijelo ima četiri glavna sloja (slika 9.): 1. vanjski (“izravni prostorno-vremenski sloj”), 2. unutarnji (“recipročni prostorno-vremenski sloj”), 3. unutarnji koji je emocionalna domena (9D, devetodimenzionalna), a 4. unutarnji je domena uma (10D). Unutar ta četiri sloja nalazi se dio našeg duhovnog selfa (11D i iznad toga!) koji upravlja takvim “simulatorom” ili vozilom. Tiller sugerira da o ovom višeslojnom odijelu razmišljamo kao o nekoj vrsti “ronilačkog zvona”53 koje naše duhovno biće koristi kako bi iskusilo posebnosti zemaljskog okruženja.

tiller_model4.png

Slika 9: Tillerov model – razina prva (objavljeno uz dopuštenje W. Tillera)

Tillerov univerzum je isto tako holografski54, a referentno svjetlo55 potrebno da se “razvije” dolazi iz jedanaeste dimenzije Duha koje pada na mentalnu/umnu dimenziju i projicira se na dva 4D prostora, projekcijska zaslona (Tiller, 1997., 57, 58).Tiller, W. A. (1997.), Science and Human Transformation – Subtle Energies, Intentionality and Consciousness, Walnut Creek CA, Pavior Pub. Da bi došlo do interakcije između desete dimenzije i osam nižih dimenzija (dva 4D prostora), Tiller je u devetoj dimenziji ponudio medijacijsku supstancu koju je nazvao deltron (Tiller, 1997., 63).Tiller, W. A. (1997.), Science and Human Transformation – Subtle Energies, Intentionality and Consciousness, Walnut Creek CA, Pavior Pub. Našim osjetilima “dohvatljiv” 4D prostor po tom modelu je fizički i električni, a drugi “nedohvatljiv” je suptilni, eterični i magnetski i među njima postoji svojevrstan “zrcalni” odnos. Tiller ima i svoju teoriju o tome što je svjetlo. Po njemu je ono sazdano od EM zračenja, ali i od ME (magnetoelektričnog) i deltronskog (emocionalnog) zračenja, a većina nas je u stanju percipirati samo ono prvo (Tiller, 1997., 66).Tiller, W. A. (1997.), Science and Human Transformation – Subtle Energies, Intentionality and Consciousness, Walnut Creek CA, Pavior Pub.

53 ^Aparatura, u osnovi okrenuta posuda, koja se koristila prije modernog ronilačkog odijela za obavljanje podvodnih/podmorskih radova u koju je bio “upumpan” zrak kako bi osoba mogla u njemu boraviti.
54 ^Ideja koju je npr. zastupao i elaborirao različitim primjerima i teorijama Michael Talbot u popularnoj knjizi Holografski svemir’, 2006.Talbot, M. (2006.), Holografski svemir, Zagreb, Teledisk
55 ^Za stvaranje i reprodukciju hologramske 3D slike potrebna su dva izvora svjetla – referentno i odbijeno koje će s referentnim svjetlom dolaziti u tzv. interferenciju, preklapanje koje može dovesti do povećanja ili smanjenja ukupne jačine svjetla, što će ostaviti trag na mediju/filmu na kojem se snima. Trag na filmu izgleda poput čudnog niza šara koje, tek kada se obasjaju referentnim svjetlom, stvaraju u prostoru vjernu 3D reprodukciju snimljenog objekta.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .