• karmički povezanih osoba koje ovakav vid veze zadržavaju kroz više reinkarnacija.

Mjesta spajanja na tijelu su najčešće oko predjela pupka, ali i u predjelu srca, s time da vrpca može npr. na jednom kraju biti povezana s pupkom, a na drugom sa srcem. Prema Saganu, ovakve tvorevine su kandidati za tretman kao i kod slučaja pronađenog nakačenja entiteta; treba ih počistiti jer mogu biti dugotrajan i tvrdokoran izvor najrazličitijih ograničenja i imati za posljedicu energetsko iscrpljivanje.

Vrpcama se dosta bavila i Allen, te povezanosti dijeli na pozitivne (primjer majke i djeteta) i negativne (psihički napad ili nesvjesno stvaranje povezanosti).55 Daje i neke dodatne podatke o izgledu vrpci, pa je tako npr. boja vrlo starih, neaktivnih ili mrtvih vrpci standardno tamna, crna ili smeđa, one su tanke i beživotne za razliku od funkcionalnih vrpci koje su debele, snažne, pulsirajuće i energične. Prema mjestu na koje su vrpce nakačene može se nešto doznati i o namjeri onoga tko stoji s druge strane – nakačenja na leđima indiciraju da osoba ne želi biti otkrivena. Za postojanje negativnog (toksičnog) povezivanja može biti simptomatičan osjećaj povlačenja i pritiska na mjestu spajanja.

U slučaju povezanosti karmičkog porijekla Allen napominje da se takva vrpca neće moći ukloniti prije nego li se karmička lekcija ne osvijesti, iskusi, nauči i u potpunosti razumije i integrira.

Na kraju navodi i da su česta mjesta spajanja sedam čakri na tijelu i opisuje kakve posljedice ima spajanje na pojedinu čakru. Ovdje ću spomenuti samo moguće posljedice spajanja na čeonu (Ajna) i krunsku (Sahasrara). Spajanje na čeonu čakru, može imati za posljedicu psihičko uznemiravanje, stvaranje problema s imaginacijom, koncentracijom, snovima, duhovnom svjesnošću, nemogućnošću meditiranja, opsesivnim razmišljanjem o jednoj te istoj osobi (onoj koja je na drugom kraju vrpce), itd. Slično tome, u slučaju krunske čakre, osoba bi mogla imati problema s meditiranjem, duhovnim aktivnostima i svojom povezanošću s Izvorom i duhovnim sferama.56

Iz do sada pronađenog i ponuđenog, nije mi u potpunosti jasna povezanost ovakvih vrpci sa prije spomenutim pod-identitetima opisanih pod "Misaoni fragment živuće osobe". Nije jasno jesu li ovakve vrpce samo popratna pojava nakačenja pod-identiteta druge osobe i poveznica između pošiljaoca i domaćina ili je tu riječ o posebnom fenomenu energetskog povezivanja koje ne uključuje prisustvo strane svijesti (pod-identiteta) na strani domaćina. Prema uputi Allen u dijelu opisa načina prekidanja vrpci gdje spominje frazu: "Vraćam ti sve tvoje i uzimam natrag sve što je moje" moglo bi se naslutiti da su vrpce ipak poveznice tuđih pod-identiteta.

Demonske naprave

Modi navodi inertne naprave, nalik na mehaničke uređaje, te ih objašnjava kao pomoćna sredstva koja koriste demonska bića. Takve naprave mogu biti namjenske, stvarajući točno određeni simptom ili problem, ali i višenamjenske, stvarajući niz problema. Neke od njih po svojim svojstvima nalikuju na implantate vanzemaljskog porijekla koje je spominjao Baldwin, i ovo bi mogla biti još jedna od indikacija da je demonska i vanzemaljska sfera na neki način povezana.

Tijekom vremena Modi je na osnovu sakupljenih podatka napravila klasifikaciju ovakvih naprava.57

  • Naprave za fizički pomak: Te naprave uzrokuju neku vrstu mehaničkog pomaka (guranje, povlačenje ili pritiskanje) na dio tijela na koji su aplicirane. Različitih su oblika i veličina, a mogu izazvati najrazličitije pojave kao što je pritiskanje živca, tetiva, trošenje hrskavice zbog trenja dviju kosti, razdvajanje dviju kosti i istjecanje tekućine za podmazivanje u okolno tkivo, itd.
  • Aktivne izgledaju kao vijci ili šipke i vrše pritisak kako bi tkivo bilo maknuto iz uobičajene pozicije, ili guraju dijelove tijela kako bi se izazvala bol i disfunkcija na različitim mjestima.
55 ^Usp. Allen, str. 25-36
56 ^Isto, usp. str. 42-43
57 ^Usp. Modi str. 345-349
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .