/4/

Denis

Dobro, rekli smo da se u jednom trenutku stvara Ameba... ali ne znamo kako se to događa? Što potiče “rast” Amebe u određenom trenutku?

Nataša

Amebe... kao da dolaze iz Uma prema dolje. Kao da neke informacije koje bi trebale ili... sadržaj Uma bolje rečeno nego informacije, sadržaji koji su se trebali nalaziti samo u Umu... na neki način ostanu dolje u tijelu, a taj sadržaj koji se spustio... on je kao kopija, kao preslika, jer nije se on spustio i nije da ga gore više nema, nego je on nekakva preslika u manjem dijelu, u manjem obujmu, možda samo kao podsjetnik ili nešto... ostane utisnut dolje... gotovo u fizičkom i ove Amebe jesu tu u tom fizičkom... ali to je drugačijeg oblika... Pločice su [oblikom] drugačije napravljene, a ovo nije ni napravljeno da skroz bude preslika Uma da bi bile istog oblika... nego je puno “lakše” [težinski]... ne mora biti ni veliko, [može biti] kao točka na koju je povezano nešto odozgo, sad, ona može biti... ja je vidim recimo veličine 10-15cm, onako cijela fluidna, ima opnu i u sredini ima tu točku koja bi bila jezgra i ima točno određenu poziciju u tom fizičkom... sve su one negdje na površini, nisu duboko unutra, one su negdje na ovom dijelu kontakta s okolinom recimo, tamo negdje.

I još nešto malo o njihovoj “strukturi”:

/3/

Denis

Dobro, da još jednom ponovimo: Ameba ima, možemo reći, dva dijela: ima taj centar koji kao da je od Uma i enkapsuliran je u Eterično?

Nataša

On [“Umni materijal”, tj. sadržaj Amebe] izgleda kao... znaš kako lijepo izgleda jednostanični organizam koji kao da je rađen od bjelanjka recimo. I sad taj “materijal” nije ni Eterično, nije ni fizičko, nije ni od Uma, ali se nalazi u fizičkom. On je zapravo prožet Eteričnim dijelom tijela, Eteričnog tijela koje je u fizičkom i to mu daje snagu, on nije enkapsuliran, on prolazi kroz to i to je prohodno za njega, kao što je Astral prohodan za sve ovo, ali Astral ne dolazi do izražaja jer je ovih kao u priči [jako puno]. Mislim, prolazi, ali ne vidi se jer kako će sad Biće doći do svog Uma kad je uvjetovan reakcijama koje će napraviti ove [Amebe] gdje je svaka od ovih povezana s nečim i odreagirati će na neki način.

O čemu je ovdje u stvari riječ? Mogući odgovor dobili smo postavljanjem pitanja o tome kako ih pronaći:

/6/

Nataša

Treba obratiti pažnju na ponašanje, na reakcije, na uvjetovana ponašanja, to su ili misli ili nešto što uvijek [radimo] na isti način... treba vidjeti zašto se to pojavilo.

Denis

Drži li nešto Amebe dolje?

Nataša

Tako je. Drži ih, rekli smo da su one došle na mjesta u Astralu gdje je bilo nešto što ih je privuklo i gdje su one tako ostale i na taj način funkcioniraju.

Već je rečeno da se različita “ja” brzo i bez napora razmjenjuju na “pozornici svijesti” što u stvari čini da naše ponašanje bude u skladu sa svime što smo naučili. Ovisno o situaciji, kontrolu preuzima ono “ja” koje smatra da je najkompetentnije. Zbog toga se često kod osoba s kojima smo dovoljno u kontaktu nakon nekog vremena može sve lakše pretpostaviti reakcija za koju onda kažemo da je bila predvidljiva. Ipak, kod nekih osoba i u određenim situacijama ne mora sve teći glatko:

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .