Zaključak

Neki dijelovi teksta u nastavku uvelike se oslanjaju na podatke koji su dobiveni opisanim putem. To je bio pokušaj dolaska do novih informacija ili potvrđivanja postojećih. Koliko god površan bio, budući da smo samo zagrebli po površini i budući da će još mnogo toga trebati nadopuniti i pokušati praktično provjeriti22 ne bi li se dobila bolja slika opisanog, smatram da ovakav pokušaj može ponuditi određene ideje drugim tragaocima o njima samima te im pomoći u njihovom koračanju prema cjelokupnijoj svijesti.

Sve što je Nataša vidjela osobno je, subjektivno viđenje i smatram da je usklađeno kako s mojom (ne)sviješću kao ispitivača, tako i s njenom kao primaoca sadržaja koji su joj se pojavljivali na postavljena pitanja.

Također smatram da smo u nekim slučajevima mogli dobiti točno onoliko koliko nam je bilo dopušteno, odnosno onoliko koliko nam je naša (ne)osviještenost dopuštala jer neovisno o dobroj volji i namjeri za mnoge stvari ostajemo “slijepi i gluhi”. Prisjetimo se, ako želimo gledati televizijski program za to nam neće poslužiti radio-prijemnik jer je frekvencijski i funkcijski neprimjeren takvom prijemu.

Obilježavanje/konvencija

Nazivi čija su značenja nastala kao rezultat ovog istraživanja u tekstu se navode velikim slovom, npr. Biće (velikim slovom) označava točno određeni dio ljudskog bića (malim slovom), ili Um koji ukazuje na točno određeni dio ljudske psihe, ponuđene u Radnom modelu (4. poglavlje), za razliku od uma koji se koristi u svakodnevnom govoru i u referiranim tekstovima drugih autora.

Sve su naše “seanse” snimane i transkribirane. Isječci iz transkripata posebno su obilježeni radi lakšeg razlikovanja i to na sljedeći način (“...” ne označava nedostatak teksta već kraću pauzu koja je napravljena u govoru):

/oznaka snimke/

Denis

Što ih drži tamo?

Nataša

Okrenutost... prema sebi.

Denis

Dobro.

Korekcije transkripata svedena su na najmanju moguću mjeru, tako da ne bi trebale čuditi pojedine “neobične” jezične konstrukcije. Za bolje razumijevanje dodan je tekst u uglatim zagradama.

Sve slike su autorske, ako nije drugačije naznačeno. Neke se mogu temeljiti na postojećim radovima drugih autora i izvor se navodi kad je poznat.

Zbog jednostavnosti, dimenzije prostora navode se kraticama, pa se npr. za dvodimenzionalni prostor koristi oznaka 2D, za trodimenzionalni 3D itd.

U tekstu se vrlo često koristi riječ suštinski koja se koristila i u određenim kritičkim izjavama, pa zahtijeva dodatno pojašnjenje. Suštinskim smatram sve ono što je važno za duhovni razvoj ili ono što taj razvoj, u najmanju ruku, ne zanemaruje ili ne negira. Dakle, svaki isključivo materijalistički napredak koji ne spominje širu sliku, a koju je nemoguće sagledati bez nematerijalnih (metafizičkih?) aspekata može biti suštinski promašen, nekoristan, a u nekim slučajevima i opasan, da ne kažem koban (tj. sudbonosan).

Kako se iz dosad napisanog može zaključiti, ovaj je tekst još samo jedan pokušaj dobivanja odgovora na određena pitanja. Sve ponuđeno ne može se smatrati odgovorima, a još manje konačnim odgovorima. Sam proces pisanja otvorio je nova pitanja koja su ostala neodgovorena. Neka od njih bit će obilježena na sljedeći način:

22 ^Ovdje prvenstveno mislim na pokušaj provjere dobivenog u radu sa što većom grupom ispitanika.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .