Naravno, ukoliko se prepustimo isključivo osobnom životu, sa svim njegovim beskrajnim problemima u odnosima, najvjerojatnije ni­kada nećemo pronaći istinsku slobodu ili mir. Ali opasnost prebrzog skliznuća u širu stvar­nost bezvremene, neosobne budnosti je u tome što transcendenciju možemo iskoristiti za nijekanje ili izbjegavanje naše nedoraslosti u odnosima, i tako propustiti da postanemo u potpunosti ljudski.

Pridavanje prave važnosti međuljudskim odnosima, i prihvaćanje njihovih izazova kao integralnog dijela duhovnog puta, zahtijeva dvo­stru­ku viziju: cijenjenje angažmana u ljudskim uvjetima i oslo­ba­đa­nja od njih kao isto­vrijednih, ko-kreativnih istina. U skladu s takvim prepoznavanjem, nedualna svjesnost može poslužiti kao temelj za svjesniju prisutnost u ljudskoj in­kar­na­ciji. To je nemapirani teritorij koji još čeka da bude istražen.

Reference

Buber, M. The way of man, according to the teaching of Hasidism. New York: Citadel, 1970.

Buber, M. Between man and man. New York: MacMillan, 1965

Dürckheim, K.G. Absolute living: The otherworldly in the world and the path to maturity. New York: Arkana, 1992

Mannheim, R. Martin Buber. New York: Twayne, 1974

Poonja, H.W.L. The truth is. San Anselmo, CA: VidyaSagar Publications, 1995

Prajnanpad, S. Collected letters, vol. 3. New Delhi: Adhikarilal Sadh, 1981a

Prajnanpad, S. Collected letters, vol. 1. New Delhi: Adhikarilal Sadh, 1981b

Prakash, S. L'experience de l'unité. Paris: Editions Accarias, 1986. Citati su iz neobjavljenog teksta na engleskom jeziku.

Roumanoff, D. Un maitre contemporain. Paris: La Table Ronde, 1989. Citati su iz neobjavljenog teksta na engleskom jeziku.

Shapiro, R. Open Secrets. Durham, N.C.: Human Kindness Foundation, 1994. Trungpa, C. Neobjavljeni transkripti

Welwood, J. Journey of the heart: The path of conscious love. New York: Harper Collins, 1990.

Welwood, J. Between heaven and earth: Principles of inner work. In J. Welwood, Toward a psychology of awakening. Boston: Shambhala, 2000a

Welwood, J. Embodying your realization: Psychological work in the service of spiritual development. In J. Welwood, Toward a psychology of awakening. Boston: Shambhala, 2000b

Welwood, J. Reflection and presence: The dialectic of awakening. In J. Welwood, Toward a psychology of awakening. Boston: Shambhala, 2000c

Welwood, J. The unfolding of experience: Psychotherapy and beyond. In J. Welwood, Toward a psychology of awakening. Boston: Shambhala, 2000d

***

Objavljeno u: J. Prendergast, S. Krystal, & P. Fenner (Eds.), The Sacred Mirror, St. Paul, MN: Paragon House, 2003. Copyright © John Wel­wood. Sva prava pridržana.

Odabrala i prevela: Ivana Beker

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .