Postupak indukcije (pobude) promijenjenog stanja svijesti pre­mo­šćivanjem tzv. kritičkog faktora svjesnog uma i davanjem direktne sugestije podsvjesnom umu da "uđe" u promijenjeno stanje.

Dr. James Braid je prvi greškom ponudio izraz hipnoza (naknadno ga je promijenio u "monoideizam") odbacujući Mesmerov animalni ma­gne­ti­zam kao razlog postizanja transa (pro­mije­nje­nog stanja svijesti), smatrajući da u hipnotičkom stanju dolazi do zatvaranja očnih kapaka kao i kod ulaska u san, a prikladnom mu se učinila riječ hypnos (od grč. hypnos – spavanje) za opis takvog stanja. Originalno je Braid pričao o "psihičkom snu" (engl. nervous sleep) tj. spavanju uma (ega), što još ne znači da se osoba nalazi u stanju sna. Priča o hipnozi kao uspavanom ili zombificiranom stanju krenula je tragom nekih slučajeva kada su osobe lako upadale u stanje dubokog transa: blizu ili u tzv. hipnotičku komu, koje i dalje nije stanje spavanja, već tolikog stupnja opuštenosti da osoba jednostavno ne osjeća potrebu za bilo kakvom komunikacijom s vanjskim svijetom (neiskusni hipnoterapeut može biti zatečen ovakvom situacijom ne znajući što dalje s osobom).

U postignutom promijenjenom stanju svijesti kritički faktor je smanjen ali ne i potpuno isključen, što NE znači i da osoba više nema mogućnosti samostalno donositi odluke. Manipulacija u pro­mi­je­nje­nom stanju svijesti je specijalnost tzv. kontrole uma (engl. mind control) koja se može postići dugotrajnim izlaganjem određenim infor­ma­cijama (ispiranje mozga), ili brže i s predvidljivijim rezultatima po­mo­ću fizičke, emocionalne i psihičke torture.

Još uvijek je široko rasprostranjeno (čak i u stručnim krugovima) korištenje izraza “pod hipnozom”, što bi moglo voditi do zaključka da je osoba pod nekom tvari, kao što to jest slučaj pri konzumaciji alkohola, narkotika, psihoaktivnih supstanci, kemijskih anestetika, itd. Osoba može biti samo u tzv. “hipnotiziranom” stanju koje je jedna vrsta pro­mi­jenjenog stanja svijesti iz kojeg može u bilo kojem trenutku izaći (npr. treba na WC ili je neprimjereno vođena kroz neugodnu situaciju i ne želi je nastaviti proživljavati). Ako vrijedi izraz "pod hipnozom", po istoj osnovi bi se moglo reći da se npr. osobe za vrijeme meditacije nalaze "pod meditacijom".


Činjenica koja se redovno prešućuje jest da osoba u svom dnevnom ritmu može dolaziti u ovakvo stanje (izmijenjene svijesti), a da to niti ne zna, tj. da toga nije svjesna. Da je tomu tako svjedoči i čuđenje mnogih ljudi koji, upitani nakon svog prvog odlaska na hipnoterapiju jesu li bili “hipnotizirani”, to nisu mogli sa sigurnošću potvrditi.

Stvar o kojoj se također ne želi puno pričati je korištenje hip­no­ti­čke indukcije od strane komercijalne, političke, religiozne i ostalih propagandi u manipulativne i obmanjujuće svrhe.

 

Vidi: mesmerizam, indukcija, somnambulizam, hipnoterapija

U najširem smislu riječi terapija korištenjem hipnotičke indukcije za ostvarivanje promijenjenog stanja svijesti, kako bi se došlo do pod­svje­snih (a eventualno i nadsvjesnih) sadržaja, koji su od primarnog značaja za terapeutski rad. Hipnoterapija se dalje može podijeliti na direktnu ili indirektnu, ovisno o načinu rada sa sadržajima koji nisu dostupni u uobičajenom stanju svijesti.

Direktna podrazumijeva sugestiju (naredbu) koja se koristi za reprogramiranje postojećih podsvjesnih programa. Na ovaj način se mogu pokušati ublažiti npr. menstrualne tegobe – direktnom naredbom podsvijesti da je to prirodan proces, te da u njemu nema ništa loše i ne treba biti tako bolan. Dakle, postojeći podsvjesni program koji rezultira bolnim stanjem može se pokušati zamijeniti novim programom – bezbolnim stanjem. Direktna sugestija se često koristi u pokušaju rješavanja ovisnosti, a može se koristiti i za bezbolni porod ili anesteziju bez farmakologije. Ovakvim pristupom pokušavaju se poboljšati i stanja depresije i tjeskobe (anksioznosti), ali rezultati mogu biti vrlo upitni i vremenski ograničeni, jer takva stanja nastaju zbog dubljih uzroka, i iznova će se vraćati sve dok se osoba ne potrudi razriješiti te uzroke.

Indirektna metoda znači vođenje kroz promijenjeno stanje svijesti bez ikakvog navođenja ili izdavanja naredbi od strane tera­peuta, kako bi osoba mogla samostalno osvijestiti određene sadržaje, na temelju čega bi moglo doći do poništenja učinka postojećeg problematičnog programa (deprogramiranje). Osvješćivanje uzroka često vodi do nekog traumatskog iskustva, što može i izazvati jake emocionalne izboje, pražnjenja (tzv. abreakcije ili katarze) kroz koje bi iskusan hipnoterapeut trebao sigurno provesti klijenta, sve do pot­pu­nog otpuštanja emocionalnog naboja povezanog s traumatičnim događajem. U prije spomenutom primjeru osoba bi mogla doći do uzroka koji je često neka teška traumatska situacija npr. maltretiranje (od strane partnera ili sredine) zbog neželjenog poroda, itd. u nekom od prošlih života, zbog čega je taj život završila s poražavajućim za­klju­čkom (npr. da nisam rodila to dijete duže ili bolje bih živjela) koja se u trenutnom životu manifestira menstrualnim tegobama. Osvješći­va­nje situacije nudi odlične šanse za poboljšanje.

 

Vidi: hipnoza, indukcija, mesmerizam

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .