Ploča za "prizivanje duhova" čije se porijeklo ne može sa sigurnošću utvrditi. Postala je popularna u vrijeme procvata spiritizma (2. polo­vica 19. st.). Na ploči su napisana slova abecede, brojevi od 0 do 9, riječi 'da' i 'ne', a mogu biti dodane i neke druge. Komunikacija se odvija tako da prisutni lagano dodiruju indikator (npr. drvenu pločicu, komadić plastike, čašu), a prizvani "duh" odgovara na pitanja pomičući indikator po ploči. Ovakvo "prizivanje" popularno je i danas, i to uglav­nom među mladim ljudima koji se iz radoznalosti lakomisleno upuštaju u nešto što može biti vrlo opasno, zbog velike otvorenosti za nakačenje.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .