U prvom djelu mini dokumentarne serije Stoljeće ega (The Century of the Self, 2002.), prikazani su uzroci onoga što danas uzima­mo zdravo za gotovo i što se smatra dijelom "pozitivne poslovne prak­se". Riječ je o PR-u ili odnosa s javnošću u svrhu propagiranja svojih pro­izvoda, usluga ili ideja: trgovačkih, političkih, znanstvenih, reli­gijskih, itd., a što se prikazuje kao NEOPHODNO i POTREBNO.

Film pokazuje kako je naša potrebitost za gomilom (ne)po­trepšti­na umjetno stvarana, s uporištem u perverznom pogledu na ljudski rod koji se temelji na uvjerenjima "oca" psihologije, Sigmunda Freuda. Otac psihologije, stvorio je oca odnosa s javnošću, tj. masovnog manipu­liranja javnošću, Edwarda Bernaysa.

Narator, A. Curtis na samom početku za Bernaysa kaže:

"Pokazao je američkim korporacijama, po prvi puta, kako mogu po­sti­ći da ljudi žele stvari koje ne trebaju, povezujući proizvode širo­ke potrošnje s njihovim nesvjesnim željama."

"Iz toga će proizaći novi politički ideal o tome kako kontrolirati mase. Zadovoljavajući ljudske unutarnje sebične želje čini ih sve sretni­ma i time poslušnima."

Koliko je u ovome Bernays uspio možemo svjedočiti na svakom našem koraku, i ne trebamo zbog toga posjećivati Ameriku jer su blagodati globalizacije i tzv. demokratske snage odavna to raspršile poput kuge po čitavoj planeti. Osim što je zadivljivao korporacije, Bernaysov izniman i revolucionaran pristup plijenio je i pažnju elite i lako je sa njima pronašao zajednički jezik s obzirom da je bio osobno fasciniran propagandom "velikana" kao što je bio Lippmann:

"Vodeći politički pisac, Walter Lippmann je tvrdio da ako su ljudska bića zaista vođena nesvjesnim iracionalnim silama tada je NEO­PHO­DNO da se preispita demokracija. Ono što je POTREBNO je nova elita koja može upravljati onim što je on zvao zbunjeno stado."

Za kraj još jedan isječak filmskog dijaloga:

"Predsjednik Hoover je bio prvi političar koji je artikulirao ideju da će konzumerizam postati središnji pokretač američkog života. Nakon izbora rekao je grupi oglašivača i ljudi za odnose s javnošću: 'Preuzeli ste posao stvaranja želja i transformirali ljude u stalno pokretne STROJEVE SREĆE. STROJEVE koji su postali ključni za gospodarski napredak.'"

 

20.01.12: Link na skidanje filma s hrv. titlovima više nije dostupan.

 

Ostale epizode:

 

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .