U ovoj epizodi možemo vidjeti kako se pokret za oslobađanje od društvenih stega i pratećeg konzumerizma temeljenog na masovnoj proizvodnji pretvorio u novu vrstu manipulacije, koja je uspješno iskorištena (i do dan danas nije prekinuta) za prodavanje najrazličitijih proizvoda koje "tržište samo(stalno) traži", uključujući i političke kan­di­date iz tako proizašle "nove ekonomije".

Curtis pokazuje kako se odmakom od krute freudovske psiho­analize (kod koje su bile zapostavljene emocije – obzirom da su proglašene nepoželjnima trebalo ih je kao takve potiskivati) krenulo putem novih tehnika koje su naglasak stavljale upravo na katarzično oslobađanje emocija u traganju za vlastitom suštinom.

No, korporativna Amerika koja je u takvoj vrsti ljudi koji su težili samoostvarenju i samostalnosti (doduše tragajući za vlastitom su­šti­nom zanemarujući suštinu Apsoluta) inicijalno vidjela opasnost za daljnji plasman svojih proizvoda i usluga po starim obrascima, brzo se prihvatila posla i uložila dovoljno resursa da i iz toga napravi do tada nezamisliv posao.

Stručno seciranje tih grupa novih pojedinaca koji su vjerovali da su pronašli sebe i uspjeli se izgraditi po novim načelima pokazalo je da postoji konačan broj varijacija novih ponašanja (i potreba), što najbolje govori da je riječ o stvaranju novih osobnosti, a ne individua (zato se u prijevodu za engl. riječ individuality koristila osobnost). Tako secirani bili su kategorizirani (novi psihološki tipovi po A. Maslowu) i ponuđeni korporacijama da se dalje bave njima i nude im ono što će poticati njihove nove osobnosti (tzv. individualnost).

Ovakva istraživanja su, između ostaloga, iznjedrila i do tada nepoznat pojam: lifestyle (životni stil), bez kojega bi današnje mani­pu­lativne i propagandne aktivnosti bile gotovo nezamislive. Pojam "vrijednost" je također dobio novi smisao i pomogao u progra­mi­ra­njima da si ono koliko imaš, odnosno "vrijediš onoliko koliko imaš onoga što će nam već korporacije/ političari/ znanost/ religije reći da je vrijedno".

 

20.01.12: Link na skidanje filma s hrv. titlovima više nije dostupan.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .