(od grč. monos, "jedan, jedini, sâm") vjera u jednog jedinog Boga, koji stoji u suprotnosti sa svim ostalim religijama i filozofijama; začinje re­li­gij­sku ideologiju koja bira i apsolutizira jednu određenu predodžbu o Bogu kao jedinu istinsku; oblik deizma.

 

Vidi: apsolut, teizam, monizam, ateizam, deizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .