Svjetonazor koji tvrdi da sve što postoji u konačnici proistječe iz jedne jedine pra-supstance, pra-energije ili pra-jedinstva; vjerovanje u apso­lut­nost nedualnosti, tj. u neutralnu ukupnost i jedinstvo "energije". "Bog je energija."

  • Ateistički monizam: a) materijalistički: svjetonazor po kojemu je sve što postoji produkt materije; "sve je jedno", u smislu "sve je materija", b) metafizički: ateistička ezoterija, svjetonazor po ko­je­mu je sve što postoji produkt apstraktne, neutralne uku­pno­sti duhovne i/ili materijalne energije, iz koje pojedinačna duhovna bića stvaraju vlastite stvarnosti; "sve je jedno", u smislu "sve je energija/apstraktna svijest" i "sve podliježe neutralnim zakonima ove energije" (apsolutizacija kauzalnosti).
  • Teistički monizam: spoznaja kvalitativnog jedinstva Boga i svi­jeta, apsolutnoga i relativnoga, objektivnoga i subjektivnoga. "Kvalitativno jedinstvo" znači: kao što je Bog vječan i svjestan, tako smo i mi kao dijelovi Boga vječni i svjesni. Bog ima svijest i volju, te ih isto tako imamo i mi.
  • "Kvantitativna različitost" znači: mi smo relativni, a Relativno nije Apsolutno. Ali u svijesti božanske ljubavi možemo biti s Bogom nedjeljivi (individualni).

 

Vidi: apsolut, teizam, ateizam, deizam, monoteizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .