Pobuda promijenjenog stanja svijesti. Indukcije se mogu podijeliti na tzv. hipnotičke i nehipnotičke, ovisno o načinu na koji se osoba uvodi u stanje promijenjene svijesti. Kod nehipnotičkih indukcija imamo tzv. afektivne (emocionalne), somatske i jezične (lingvističke) premosnike (engl. bridge) koji, ovisno o jačini emotivne, tjelesne ili reakcije na sim­bo­liku, uvode u različite razine promijenjenog stanja svijesti.

Široko i s namjerom zloupotrijebljeni naziv za takvo izmijenjeno stanje svijesti, u kojem je u većoj ili manjoj mjeri kritički faktor svjesnog uma neutraliziran, je trans. Najčešća asocijacija koja se javlja spomenom riječi trans je viđenje osobe koja je ili totalno umrtvljena, zombificirana, “pod hipnozom” i spremna na bespogovorno izvršavanje bilo kakve naredbe, ili viđenje nekog “poluludog” vrača koji plešući oko vatre nešto glumata ispred okupljenih plemenskih članova. Za promijenjeno stanje svijesti važno je znati da ga prati povećana su­ges­tibilnost, ali u okviru prihvaćenog svjetonazora, morala i logike osobe, tako da priče poput one da hipnotizer može natjerati osobu da izvrši naredbu tipa “svuci se do gola” ili “skoči kroz prozor” pr­ven­st­ve­no spadaju u dezinformacije.

 

Vidi: somnambulizam, hipnoza, emocionalni premosnik, verbalni pre­mosnik, somatski premosnik

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .