(od lat. deus, "Bog") na humanizmu utemeljeno vjerovanje u Boga koji je stvorio svijet, ali koji nema na njega nikakav utjecaj, ni kroz otkrivenja, ni kroz milost. Prema učenju deizma Apsolut je ukupnost materije i njenih unutarnjih zakona. Pojam deus ili "Graditelj Univer­zu­ma" je personifikacija te ukupnosti – samoorganizirajućeg Univerzuma. "Univerzum je Bog" znači: Bog je materijalan (= materija je Bog), a taj "Bog" nema ni svijest ni volju i identičan je "mehanizmu svijeta". De­izam je indirektni oblik ateizma ili neteizma.

 

Vidi: apsolut, teizam, monizam, ateizam, monoteizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .