Karma = Predodređenost + Slobodna volja

 

Karma nije isto što i predodređenost. Karma je sinteza predodređenosti i slobodne volje. Zakon karme odgovara principu kauzaliteta akcije i reakcije, i pokazuje kako predodređenost i slobodna volja djeluju istovremeno, međusobno se nadopunjuju.

Na razini reakcije riječ je o predodređenosti. Na razini akcije istovremeno djeluje slobodna volja. Čak i kad je pri određenim postupcima, zbog materijalnih obrazaca, vlastita volja tek vrlo ograničeno slobodna, obrasci kojima podliježemo sa svoje strane su reakcije na prijašnje postupke, odnosno odluke koje su odabrane slobodnom voljom i samoodgovornošću.

Što god se događalo, to je reakcija koja je "predodređena" odgovarajućim uzrocima. Na primjer, rodili smo se kao muškarac ili žena u određeno vrijeme u određenoj zemlji, u određenoj obitelji. To su unaprijed određeni (posredno ili neposredno od nas samih) faktori i u ovom ih životu ne možemo promijeniti. Možemo samo – do određenog stupnja – birati što želimo činiti unutar zadanih okolnosti.

Kroz predodređenost ćemo se neprestano suočavati sa situacijama koje su reakcije na prijašnje akcije, tj. posljedice određenih uzroka. Ključno pitanje je kako se postavljamo prema tim zadanim ("predodređenim") okolnostima. Jesmo li nezadovoljni? Okrivljujemo li Boga ili svijet? Želimo li situaciju upotrijebiti u korist ega? Ili prepoznajemo u pozadini skriveni božanski smisao?

Situacije (reakcije) su unaprijed zadane. Naši postupci (akcije) unutar tih situacija su jedna od funkcija slobodne volje i povezani su sa samoodgovornošću. Samim time, ove akcije mogu povući za sobom nove reakcije. Kad čovjek ne bi imao slobodnu volju, ne bi ni bio odgovoran za svoje postupke, niti bi morao podnositi reakcije. Kad se tvrdi kako je sve predodređeno, time se "žrtvama" neposredno priznaje slobodna volja, jer bi im se inače dogodilo nešto čemu uopće ne bi bilo razloga. Prouzročiti nešto znači slobodnom voljom (na vlastitu odgovornost) izvesti neki postupak. Bez slobodne volje (akcije) nema predodređenosti (reakcije)! Dakle, nije sve predodređeno. Baš kao što je "Sve je relativno", tako je i "Sve je predodređeno" jednostrana poluistina s velikim dijelom neistine.

Naše odluke, ma kakve bile, izraz su naše volje i stoga smo odgovorni za sve što činimo. Svakim postupkom utječemo na smjer naših života. Kad god želimo možemo iznova započeti lanac karmičkih reakcija, ili se možemo početi oslobađati dualnosti akcija/reakcija. Dakle, unutar zadanih okolnosti uvijek imamo slobodnu volju izabrati želimo li svojim postupcima izazvati materijalne reakcije koje nas vežu za dualnost ili duhovne reakcije koje nas dualnosti oslobađaju.

Drastičan primjer izbora određene akcije unutar predodređene situacije je spomenuto bacanje atomskih bombi. Je li tom mnoštvu ljudi bilo predodređeno umrijeti na takav način? Ne. To je bila odluka počinitelja. Budući da su imali moć to provesti, to se i dogodilo. Odlukom o provedbi i počinitelj i žrtva vezani su novim lancem akcije i reakcije – a tako će i ostati dok se sve ne okaje i ne oprosti.

Karma dakle nije samo predodređenost. Karma je princip kauzalnosti, zakon uzroka (akcije) i posljedice (reakcije), pri čemu valja biti svjestan kako je najvažniji uzrok naposljetku uvijek individualna slobodna volja. Ako karma ne bi bila ništa drugo do princip predodređenosti i isključivo materijalna kauzalnost – kako tvrdi svjetonazor materijalističkog i ezoterijskog monizma – onda bi mi bili samo bioroboti bez individualnosti, a prije svega bez slobodne volje. Karma je sinteza materijalne kauzalnosti (predodređenosti) i slobodne volje. Stoga svaki čovjek ima mogućnost na vlastitu odgovornost pokrenuti nove lance karme, a također u njih uvući i druge ljude.

Svijet dualnosti na sanskrtu se naziva Karma-loka, "Svijet karme". Tko god se odlučio doći na ovaj svijet, izjasnio se suglasnim živjeti u svijetu u kojem se sreću bića koja s jedne strane imaju slobodnu volju, a s druge se nalaze pod utjecajem ega. A sva imaju slobodu da svojim akcijama i druge uvuku u svoje dobre ili loše zaplete – pod pretpostavkom da se ti drugi daju uvući.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .