I još jednom: "Gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime ..."

Kad se u ovom poglavlju naglašava harmonija božanske i zemaljske ljubavi, time se ni u kom slučaju ne želi obezvrijediti duhovnost ljudi koji su u prošlim vremenima krenuli putem "odricanja", ili njime idu u sadašnjem životu. Pri tome, stoji tvrdnja da su se mnogi prijašnji redovnici i redovnice danas ponovo inkarnirali kako bi unaprijedili svoju cjelovitost.

Jer, božanska ljubav ne isključuje ljudske odnose ljubavi i intimnosti. Božanska ljubav, upravo stoga što je bezuvjetna, ne ovisi o vanjskim okolnostima i dogmama. Ona se ne ograničava na celibatne i puritanske načine života. Kad se dvoje ljudi nađu u istinskoj ljubavi, omogućuju stvaranje energetskog polja koje je na našoj Zemlji vrlo rijetko. Ali, to je ta energija ljubavi koju majka Zemlja danas tako hitno treba. I u ovome leži zadatak duhovno probuđenih ljudi: da raspoloživu slobodu znaju ispravno upotrijebiti.

Ljudi koji sami sebe vole onakve kakvi uistinu jesu (= 'Ja jesam'-svijest), mogu i ostale voljeti onakve kakvi oni uistinu jesu: vječne, božanske individue. Muškarci i žene koji žive u toj svijesti osjećaju svoju unutarnju povezanost i jedinstvo s Bogom i tako prepoznaju vlastitu individualnost. Oni su cjeloviti i duhovno samostalni ljudi, jer istinska ljubav ne treba ništa i ne traži ništa.5

Ljubav je uvijek ista snaga, ali se otkriva u beskrajno mnogo oblika: kao ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjemu, ljubav prema partneru i vlastitoj djeci, ljubav prema prijateljima i, nešto drukčija, prema neprijateljski nastrojenim ljudima.

Poseban izazov i ispit zrelosti jest živjeti s jednim čovjekom zajedno, "kožu uz kožu". U većini kultura je točno zadano kako takav suživot treba izgledati. Pitanje je sad: Kako bi razvijali takav suživot kada više ne bi postojale zadane fiksne strukture, podjele uloga i pravila ponašanja?

Kao što je izloženo u ovom poglavlju, ovdje yuga-dharma, duhovno zajedništvo, dobiva osobito značenje. Jer upravo nova sloboda omogućuje muškarcu i ženi da se uvijek iznova sretnu u jednom mirnom, svetom "vrijemeprostoru". Već dvije osobe dovoljne su da stvore "Krug svjetlosti". I ništa nema revolucionarnije u tami od puštanja svjetlosti unutra. Time će se i sve u vlastitom životu – ljubav i prijateljstvo, uzajamno povjerenje, obitelj, unutarnja snaga i zajednička kreativnost, intimnost, medijalnost, itd. – proširiti u nove dimenzije.

Kao duhovno zreli ljudi, danas više ne trebamo institucije i lože, kao ni tajne muškarac-žena rituale u skrivenim podrumima misterija, kako bi se klanjali "ženskom božanstvu". Mi smo danas slobodni da, bez utjecaja tajnih loža i konfesionalnih dogmi, yuga- dharmu primijenimo u svom životu, u dvoje ili u širem krugu. Jedan "Krug svjetlosti" ne isključuje mogućnost da se paralelno i s drugim ljudima ne stvori veći Krug. U konkretnom primjeru to može izgledati tako da se dva ili tri "posvećena" para okupe u četvero ili u šestero kako bi zajedno meditirali, posvetili se tišini, primili unutarnju riječ, itd. Svaka konstelacija ima svoju vlastitu, jedinstvenu kvalitetu.

Što više ljudi iskusi unutarnje posvećenje, to se više može ispuniti ono što je davno prorečeno: "Ništa nije skriveno što se neće otkriti.", pogotovo misterij božanskog potencijala žensko-muške harmonije. Ako se ovaj potencijal oživotvori, promijenit će se lice svijeta.

Već danas možemo vizualizirati tu budućnost: harmonične međuljudske odnose; odgovarajuće praćenje i školovanje djece, počevši sa svjedočenjem duhovne ljubavi (kao jednog od mnogo aspekata "sakramenta bračne ložnice"); društvo u kojem svaka generacija ima bogosvjesne muškarce i žene koji se kao roditelji i praroditelji uzajamno podupiru, i koji će političke, ekonomske i društvene pozicije napustiti kao uzori i pioniri nove epohe.

U takvoj čudesnoj atmosferi mogu se otkriti i svi drugi misteriji koje trebamo spoznati, a sam svijet postat će "bračna ložnica", spreman za vjenčanje Neba i Zemlje.

Sve ovo počinje time da se pojedini ljudi sastanu kako bi zajedno u tami stvorili otok svjetlosti i ljubavi. Kako nam povjerava Filipovo evanđelje, snagom ovog jedinstva možemo k sebi privući "savršenu svjetlost", a "tko se zaodjene savršenom svjetlošću, toga nevidljive sile ne mogu opaziti".

5 ^Zamislite kad bi u jednom patrijarhalnom sistemu žena rekla svome mužu: "Ovdje sam, ne zato što te trebam, nego zato što te volim. Ne trebam te. Volim te. No upravo to znači jedinstvo u ljubavi: biti povezan, bez da se bude vezan. Jedino se ljubav množi kad se dijeli. Zato se kaže: Prava ljubav daje. Ona ne treba ništa i ne traži ništa.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .