• Za postizanje promijenjenog stanja svijesti korištena je Elmanova indukcija koja traje u prosjeku četiri minute, umjesto dugotrajne relaksacije ili vođene imaginacije.
  • Nekoliko dana nakon prve seanse, Ana je potvrdila da je priča s Tarom čudna. U tom trenutku, a ni kasnije, nije na niti jedan način sugerirano od strane autora, niti trećih osoba da je riječ o mogućoj neljudskoj manipulaciji.
  • Tijekom seansi pazilo se, što ulazi u metodu rada, da se ne utječe sugestijama i navodećim pitanjima na ono što se pojavljivalo u Aninoj svijesti, kako se ne bi stvarali nepostojeći sadržaji.
  • Kad se pojavio lik Tare, koja je imala reptilska obilježja i mogla je mijenjati svoj izgled i bila prikazana kao sasvim prihvatljivo biće u mogućoj budućnosti, umjesto daljnjeg učvršćivanja tog stava, pokušano je upravo suprotno: demontiranje/ trganje "scene". Je li ovo prihvatljiv zahvat ne znam, ali ono što se nakon toga pojavilo je još manje očekivan prizor, daleko od pandana "zdjele za punč", koja bi mogla biti prihvatljiv dio Aninog proživljenog iskustva (iako se još nisu pojavile na vjenčanjima u nas). Za Anu bi bio puno prihvatljiviji sadržaj nekog rajskog mjesta za kupanje, što se izgleda i dogodilo, ali ne od strane autora, nego od strane bića koja su otkrivena u svome djelovanju pa su je poslali na nešto što je u stvarnosti nalik na Andaman & Nicobar otočje, što joj je u tom trenutku došlo kao neka vrsta anti-stres tretmana. Potaknuta pronalaskom implantata na nozi, Ana je u određenom trenu shvatila da je riječ o umetnutim lažnim sjećanjima. Tad se čitava scena promijenila.
  • Anina životna dob, socijalna, materijalna i psihička/duhovna situacija ne prejudicira moguće sekundarne dobiti (engl. secondary gain) od ovakve neljudske manipulacije zbog čega bi se npr. identificirala s žrtvom bez obzira da li je riječ o stvarnim doživljajima ili moguće umetnutim lažnim sjećanjima. Ana nema povijest nikakvih psihičkih poremećaja niti su isti zabilježeni u njezinoj obitelji.
  • Smatram da je "biblioterapija" u Aninom slučaju neprimjenjiva. Ona prije seansi nije tragom sumnje o mogućoj neljudskoj manipulaciji tražila pomoć i potvrdu u tzv. knjigama za samopomoć osoba koje su tvrdile da su bile izložene takvim postupcima, ali je znala za postojanje takvog štiva.

U nastavku slijedi i odgovor na kratki upitnik na koji je Ana odgovorila za potrebe ovog teksta.

Što si znala o tzv. vanzemaljskim otmicama prije regresije?

Da su neki ljudi bili oteti i da su do tih sjećanja došli regresijom – tekstovi iz knjiga.

Koje je bilo tvoje mišljenje o snu koji se ponavljao?

Da ima nekakvu poruku koju trebam shvatiti i zato se ponavlja.

Koliko je bila samostalna tvoja odluka da se odlučiš na sljedeću regresiju?

Odluka je proizašla iz potrebe da saznam više o tome što mi se događa.

Je li još koja osoba bila upoznata sa sadržajem prve regresije i ako jest, koji je bio njezin stav o tome, te koliko je za tebe bio važan takav stav?

Da, ispričala sam prijateljici regresiju sa Tarom (prva seansa), njoj je bilo zanimljivo i nije izrazila nikakav poseban stav prema tome.

Smatraš da je bilo koji drugi materijal mogao utjecati na sadržaje koji su se pojavili u regresiji?

Možda, to sa podsvijesti i njenim sadržajima je rupa bez dna. Mogao je možda utjecati i neki film koji sam npr. gledala prije 10 godina i ostao je negdje u meni začahuren. Smatram da su svi sadržaji koji su izašli ionako dio mene i bez obzira kako su završili u meni, u tom trenutku su bili ponukani izaći i nešto reći ili skrenuti pažnju na sebe. Ako je njihovo porijeklo iz nekog materijala koji sam vidjela ili pročitala, onda su ostali kod mene zato što ih je nešto privuklo.

Da li se osjećaš kao žrtva vanzemaljske manipulacije?

Da, ali se ne osjećam bespomoćno. Osjećam se snažnije otkad znam za njih.

Što danas osjećaš prema bićima koja su se pojavila?

Da su jadni i patetični. Uzimaju od nas oni što sami nisu u stanju proizvesti. Vrlo slično nama dok ne odlučimo biti drugačiji.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .