• U drugom gradu i ne postoji mogućnost da u dogledno vrijeme pristupi postupku oslobađanja.
  • Nespreman ili trenutno neraspoloživ – ako se za vrijeme procesa otkriju povezanosti s drugim osobama (vrlo često članovima obitelji), posebno ako je riječ o demonskoj mreži koja utječe na grupu ljudi.
  • S blokadama na očima i mozgu – u slučaju postojanja demonskih nakačenja na ovim mjestima izravan postupak na domaćinu nije moguć, pa to može izgledati kao "traženje po mračnoj sobi", uz prateći osjećaj zbunjenosti i neodređenosti, osobito ako se entitet pritajio.15 Primjer rada na daljinu zbog blokade na očima naveden je u 14. poglavlju (slučaj Tion).

Posrednik može biti neka osoba bliska savjetniku s kojom je već radio, te postoji potpuno razumijevanje i povjerenje, ili netko tko je blizak domaćinu (roditelj za dijete, neki drugi član obitelji, prijatelj, itd.). U svakom slučaju, prije samog rada na daljinu posrednik bi trebao biti što "čišći", kako eventualni nakačeni entitet ne bi na bilo koji način utjecao na sam postupak oslobađanja.

Baldwin je tražio od posrednika da vizualizira (stavi pred sebe) lik domaćina na kojem se radi (ne mora ga nužno poznavati) i traži dopuštenje njegovog Višeg Ja za nastavak postupka.

Posrednik treba zabraniti bilo kakvom entitetu koji se javlja na domaćinu preuzimanje kontrole nad njime ili njegovim glasom, on će samo ponavljati misli koje mu entitet bude prenio.16

Snimanje postupka

Obzirom da se tijekom postupka domaćin nalazi u promijenjenom stanju svijesti, nedugo nakon povratka u uobičajeno stanje, dobiveni sadržaji i saznanja mogli bi imati tendenciju lakog i brzog nestajanja iz svijesti.

Iako je najvažniji dio posla napravljen na podsvjesnoj razini, ponekad postoji potreba da osoba i nakon rada može lako prizvati u svijest određene informacije koje mogu pomoći u daljnjoj analizi i novim životnim situacijama koje će se pojavljivati. Obzirom da za vrijeme postupka nije u mogućnosti voditi bilješke o onome što joj se tada učinilo važnim, pokazalo se dobrim imati snimku postupka koja bi mogla poslužiti kao podsjetnik i "okidač" za prizivanje određenih misli i informacija u svijest.

U slučaju da je tijek postupka snimljen, kasnije se može lakše napraviti i transkript snimke, što olakšava daljnje čitanje, proučavanje ili po potrebi prosljeđivanje drugima zbog npr. analize, dobivanja drugog mišljenja, itd.

Tijek postupka bi se smio snimati samo uz izričiti pristanak svih uključenih strana (domaćin, savjetnik i posrednik u slučaju rada na daljinu), a domaćin (i posrednik) bi trebali imati pravo povući pristanak po završetku postupka bez dodatnog obrazlaganja.

Bez obzira postoje li uvjeti za snimanje postupka ili ne, dobro bi bilo što prije nakon postupka napraviti i vlastite bilješke sa što više detalja, dok su još u živom sjećanju. Pored bilješki, bilo bi korisno pokušati skicirati one motive i scene koji su se pojavili za vrijeme postupka i ostavili određeni dojam, pa iako nisu bili izravno povezani za sam rad s entitetima. Ako pravi razlog u tom trenutku i nije poznat, tragom takvih bilješki i crteža može se kasnije nastaviti s istraživanjem podsvjesnih sadržaja i pokušati osvijestiti i razumjeti pravo značenje njihovog pojavljivanja.

 

15 ^Usp. Modi, str. 427
16 ^Usp. Baldwin, str. 366
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .