• Savjetnik – poznaje postupak oslobađanja, simptome, dinamiku nakačenja i osjeća se spreman voditi i savjetovati domaćina u postupku oslobađanja.
  • Važno je razumjeti da savjetnik ne oslobađa domaćina od nakačenja, već bića (duhovni pomagači) iz Svjetla. Sve bi se trebalo događati uz zaštitu iz Svjetla i, osim u iznimnim slučajevima, nakačenje treba i završiti u Svjetlu.
  • Savjetnici koji bi tvrdili da je oslobađanje njihovo djelo, zasigurno imaju ozbiljnih problema s egom (lažnim ja), a budu li imali nesreću da se suoče s jakim mračnim entitetom, takav stav bi ih mogao doslovno doći glave. Važan čimbenik vlastite zaštite savjetnika čini njegova svijest i čistoća u namjeri i želji da se pomogne drugome, utemeljena na Ljubavi i suosjećanju.
  • Postupak se u osnovi dijeli u nekoliko faza i temelji se na preporukama dr. W. Baldwina, koje mogu biti provedene unutar jednog susreta (seanse) ili više uzastopnih, ako je riječ o većem broju entiteta na kojima se radi.1 Ukupno vrijeme trajanja jednog susreta u pravilu ne bi trebalo biti dulje od 2 sata.

Uvodni razgovor

Omogućuje upoznavanje domaćina i savjetnika, unutar kojeg se u osobnom kontaktu razjašnjavaju određene informacije i podaci. Isti su najčešće već prethodno razmijenjeni po osnovi npr. nekog upitnika, email-a ili telefonske korespondencije. Uvodni razgovor bi trebao sadržavati što kvalitetniji uvid za obje strane. U potpunosti trebaju biti jasni razlozi javljanja domaćina savjetniku, simptomatika i konačno način rada koji će uslijediti.

Postupak treba proteći u ozračju međusobnog razumijevanja, prihvaćanja i povjerenja, što su nezaobilazni preduvjeti za uspješan nastavak postupka.

Promijenjeno stanje svijesti

Postizanje promijenjenog stanja svijesti (engl. Altered State of Consciousness, ASC), nužno je potrebno kako bi se omogućilo uspješno izvršavanje ostalih faza u postupku. Sadržaji s kojima će se raditi mogu se samo iznimno pojaviti u uobičajenom stanju, a i tada mogu biti samo ulazna točka prema podsvjesnim sadržajima.

U uobičajenom stanju svijesti mogu se manifestirati određene emocionalne ili fizičke reakcije, odnosno reakcije na neke izgovorene riječi ili fraze. Takve reakcije se mogu namjerno pojačati i kao takve mogu poslužiti za ulazak u promijenjeno stanje svijesti. Ovakve reakcije se mogu pojaviti za vrijeme uvodnog razgovora, što će ovisiti o vještini vođenja razgovora, ali i pristupu savjetnika koji će ih moći iskoristiti kao tzv. verbalni premosnik prema podsvijesti domaćina. Pored ovakve pobude promijenjenog stanja svijesti mogu se koristiti i emocionalni (ili afektivni) premosnik i somatski premosnik, kada se ide tragom neke tjelesne reakcije ili senzacije.

Svi spomenuti premosnici spadaju u skupinu tzv. nehipnotičkih indukcija (pobuda) promijenjenog stanja svijesti. Osim prije spomenutih postoje i vizualni i premosnik energetske pretrage (engl. energy scan).2

Većina nehipnotičkih pobuda spada u kategoriju tzv. trenutnih i/ili spontanih pobuda. Vremenski to znači da do iste može doći u nekoliko sekundi. Spontane pobude mogu biti i tzv. flashbackovi i déjà vu pojave kada na trenutak izranjaju sadržaji iz podsvijesti.

Predvidljiva promjena stanja svijesti postiže se tzv. hipnotičkim pobudama (ili kraće "hipnozom"). Ovakav ulazak u promijenjeno stanje svijesti je predvidljiv na način da dobro vođen uvodni razgovor nije preduvjet kroz koji će se doći do ključnih reakcija (verbalnih, emocionalnih ili tjelesnih) koje će se u nastavku iskoristiti za pobudu promijenjenog stanja svijesti. Ovo još uvijek ne znači da hipnotičke pobude nemaju svojih preduvjeta, i istaknuti ću možda najvažniji – spremnost domaćina da se opusti. Iako ovo može izgledati samorazumljivo, koliko god domaćin svjesno želio biti u postupku i opustiti se, podsvjesno može imati određeni strah od hipnotičke pobude. Ovakvi strahovi ne bi trebali čuditi obzirom da je riječ "hipnoza", rekao bih, u istoj kategoriji kao "ljubav", "sreća", "zabava" ili "Bog", gdje je riječ o stavljanju u namjerno ili nenamjerno iskrivljeni ili pogrešno shvaćeni kontekst, što doprinosi daljnjoj vulgarizaciji, banalizaciji i prostituiranju takvih riječi. Bez obzira na to, danas savjetniku stoje na raspolaganju i metode koje olakšavaju premošćivanje takvih strahova i dovođenje domaćina "u radno stanje".

1 ^Usp. Ph. D. W. J. Baldwin: Spirit Releasement Therapy: A Technique Manu­al, 2nd edition, Headline Books, 1995., str. 209
2 ^Usp. A. Tomlinson: Healing the Eternal Soul: Insights from Past Life and Spiritual Regression, O books, 2006., str. 51, 53
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .