Koliko je lako kupiti današnjeg čovjeka, koji je izgubio kontakt sa Svjetlom ili još gore, samovoljno prodao svoju dušu, čovjeka izmučenog strahovima, krizama, "terorizmom", stotinama "moram/ trebam" i poplavom dezinformacija kojima je svakodnevno izložen? Vjerojatno tim lakše, što više bude zarobljenik (ne)potrepština, a istovremeno izložen (ne)ljudskim ponudama i dodatno opterećen "osobnim demonima" koji ga svakodnevno prate i ne puštaju na miru.

***

Informacije koje su prezentirane u tekstu govore o nevidljivim utjecajima za koje je karakteristično da rezultiraju dobivanjem i nošenjem svojevrsnoga "tereta", nečega što izvorno nije naše i čije se posljedice mogu manifestirati kroz različite tjelesne, emocionalne i psihičke simptome i poremećaje.

Postoji nekolicina terapeuta, psihijatara i psihologa kojima znanstvena pozadina nije zasmetala da u svoj rad uključe, u znanstvenoj zajednici nepriznate pojmove i metode, a sve kako bi pomogli osobama koje su im se obratile za pomoć. Teško mi je zamisliti i da im kroz školovanje i usavršavanje nije ponuđen, između ostaloga, i koncept "osobnih demona", a što ih nije priječilo da ostanu otvoreni i prema drugim konceptima i mogućim tumačenjima zbivanja na psihičkom planu. Njihova iskustva, definicije, metode i promišljanja čine osnovu ovog teksta.

Da sve ovo ne bi bilo puko intelektualiziranje na osnovi pročitanog ili prodiskutiranog s nekim od još živućih autora, u tekstu su navedena i neka moja iskustva u radu s drugim osobama (čemu je prethodio rad na sebi s drugim terapeutima) korištenjem postupka oslobađanja opisanog u 11. poglavlju, a koji se temelji na onome što je dr. W. Baldwin ponudio u sklopu svoje SRT (Spiritual Releasement Therapy).

Ne bi trebalo zaboraviti da je ovdje riječ o domeni koja je svjesnom umu u stanju uobičajene svijesti strana i nepoznata, a iskustva do kojih se može doći pomicanjem svijesti u tu domenu postaju ne samo neizreciva i neopisiva, nego često i lišena potrebe za dokazivanjem i potvrdom.

Ovdje navedena iskustva mogu dati neku sliku o našim unutrašnjim sadržajima, pa iako ih možemo intelektualno prihvatiti, želio bih podsjetiti da to neće biti usporedivo s vlastitim iskustvom – kao što npr. čitanje studija o medu neće biti dovoljno u stvaranju iskustva o njegovoj slatkoći – za to će ga jednostavno trebati probati.9

Vjerujem da će oni koji su se prepoznali u opisanim primjerima i stanjima i uočili prateće simptome dobiti neke nove ideje o tome što ih muči i tragom toga naposljetku odlučiti i nešto poduzeti i promijeniti.

***

U tekstu koji slijedi ključna su dva pojma: Svjetlo i bića (pomagači) iz Svjetla, te Zli i njegove mračne snage. Svjetlo i Zlo nikako ne bi trebalo razumjeti kao dvije strane istog novčića, jer one to nisu: Svjetlo jest izvor svega vidljivoga i nevidljivoga, ali nije neposredni izvor tame, koju je svojom slobodnom voljom stvorio Zli odricanjem od Svjetla. Svjetlo nije tek obični nedostatak tame, kao što ne vrijedi ni tvrdnja da Svjetla ne može biti bez tame (neistina) – upravo suprotno, tama ne može postojati bez Svjetla (istina). Drugim riječima, Svjetlo je neovisno (apsolutno), a tama će uvijek biti o njemu ovisna (relativna).

Relativiziranje Svjetla na razne suptilne i opasne načine manipulacija je agenata mračne strane u svrhu maskiranja svog mračnog opredjeljenja, pri čemu ne prezaju od zloupotrebe i kompromitacije značajki Svjetla. Primjera zle maškarade imamo napretek: Google10no evil, Crkva – mi smo Kristova Nevjesta, današnja demo(n)kratska vodstva – mi smo legalno izabrana većina, NATO - sila za dobro, itd.

9 ^Koliko god je ova izreka zdravom razumu neosporna, podsjećam da je primjer prave hereze za "tvrdu" znanost jer stavlja subjektivno (osobno) iznad, objektivnog (mjerljivog i kako bi se znanstveno reklo "intersubjektivno provjerljivog"). S takvim svjetonazorom onda nije teško npr. B. Riekenu sugerirati da je moguće napisati teorijski rad o ljubavi, a da se nikad nije voljelo, iako tada vjerojatno nedostaju određene dimenzije razumijevanja! (Usp. B. Rieken: Mit i memorija. Uz fenomenologiju numinoznog u književnosti, umjetnosti i narodnoj kulturi: psihološki pristup razumijevanju numinoznog, u: Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol.42 No.2 Prosinac 2005., viđeno 29.11.2011.)
10 ^Zainteresirani za proklamirano no evil opredjeljenje Googlea mogu krenuti tragom zloupotrebe osobnih podataka svojih korisnika, "Street View" skandala, neautoriziranog digitaliziranja bibliotečne građe, traženja zaštite i udruživanja s NSA prikazujući se kao žrtva tzv. cyber kriminala, zatim evangelizacije neophodnosti besplatnih internet servisa i sadržaja (kako bi imao što više "mesa" na koje će lijepiti svoje reklame), itd.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .