Kratica od poremećaj višestruke osobnosti (engl. Multiple Personality Disorder) koji je odnedavno utopljen u širi pojam tzv. disocijativnog poremećaja osobnosti ili DPO (engl. Dissociative Identity Disorder, DID, F44.8 prema MKB-10).

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .