U najširem smislu riječi terapija korištenjem hipnotičke indukcije za ostvarivanje promijenjenog stanja svijesti, kako bi se došlo do pod­svje­snih (a eventualno i nadsvjesnih) sadržaja, koji su od primarnog značaja za terapeutski rad. Hipnoterapija se dalje može podijeliti na direktnu ili indirektnu, ovisno o načinu rada sa sadržajima koji nisu dostupni u uobičajenom stanju svijesti.

Direktna podrazumijeva sugestiju (naredbu) koja se koristi za reprogramiranje postojećih podsvjesnih programa. Na ovaj način se mogu pokušati ublažiti npr. menstrualne tegobe – direktnom naredbom podsvijesti da je to prirodan proces, te da u njemu nema ništa loše i ne treba biti tako bolan. Dakle, postojeći podsvjesni program koji rezultira bolnim stanjem može se pokušati zamijeniti novim programom – bezbolnim stanjem. Direktna sugestija se često koristi u pokušaju rješavanja ovisnosti, a može se koristiti i za bezbolni porod ili anesteziju bez farmakologije. Ovakvim pristupom pokušavaju se poboljšati i stanja depresije i tjeskobe (anksioznosti), ali rezultati mogu biti vrlo upitni i vremenski ograničeni, jer takva stanja nastaju zbog dubljih uzroka, i iznova će se vraćati sve dok se osoba ne potrudi razriješiti te uzroke.

Indirektna metoda znači vođenje kroz promijenjeno stanje svijesti bez ikakvog navođenja ili izdavanja naredbi od strane tera­peuta, kako bi osoba mogla samostalno osvijestiti određene sadržaje, na temelju čega bi moglo doći do poništenja učinka postojećeg problematičnog programa (deprogramiranje). Osvješćivanje uzroka često vodi do nekog traumatskog iskustva, što može i izazvati jake emocionalne izboje, pražnjenja (tzv. abreakcije ili katarze) kroz koje bi iskusan hipnoterapeut trebao sigurno provesti klijenta, sve do pot­pu­nog otpuštanja emocionalnog naboja povezanog s traumatičnim događajem. U prije spomenutom primjeru osoba bi mogla doći do uzroka koji je često neka teška traumatska situacija npr. maltretiranje (od strane partnera ili sredine) zbog neželjenog poroda, itd. u nekom od prošlih života, zbog čega je taj život završila s poražavajućim za­klju­čkom (npr. da nisam rodila to dijete duže ili bolje bih živjela) koja se u trenutnom životu manifestira menstrualnim tegobama. Osvješći­va­nje situacije nudi odlične šanse za poboljšanje.

 

Vidi: hipnoza, indukcija, mesmerizam

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .