Iscjeljivanje, kad donese rezultate, zapravo je odobreno dopuštenje. Stoga, bez obzira na to je li pacijent osoba koja je svjesno pristala, pri­mjerice, ako vas je nazvala da dogovori tret­man, ili možda nije bila u stanju donijeti svjesnu odluku, uvijek je prikladno ponuditi iscjeljenje, bilo ver­balno bilo u mislima. I prihvaćanje i oblik iscjeljivanja zbivaju se imajući na umu najviše dobro osobe u pitanju.42

Pearl svojim budućim kolegama poručuje i kako iscjeljivanja učiniti uspješnima:

Ako ste iscjelitelj, ili želite postati iscjelitelj, zadatak vam je jedno­stavno da slušate, da se otvorite i primate energiju koja vam omogućuje da djelujete kao katalizator iscjeljenja svog pacijenta. Iscjeljenje je odluka do koje zajedni­čki dolaze pacijent i svemir.43

Dakle, slušati (objašnjava da je to osluškivanje, a ne slušanje tuđih naređenja), ne pitati, (dobrovoljno se) otvoriti i onda će doći do ispunjenja dogovora (ugovora?) između pacijenta i Svemira? Dakle, na nama je samo da se ko­nektiramo, povjerujemo, a Svemir će učiniti svoje. Ali što jest taj Svemir, Pearl niti objašnjava (jer to NE ZNA), niti se pita – na kraju krajeva zašto i bi, sve izgleda predivno, pa valjda je riječ o onom istom Bogu/Ljubavi/Svemiru koji je njega izabrao da započne čitav proces. Najbolje što Pearl ovdje može ponuditi jest ču­đe­nje zašto bi Bogu netko trebao kao posrednik, ne znajući ni sam koliko je blizu mogućem objašnjenju čitavog fenomena, tj. da s druge strane nema ničeg božanskog (onoga što dolazi iz Svjetla) i da je njemu/njima sa druge strane možda potrebna konekcija (preko) čovjeka s onim do čega sami više ne mogu doći:

Zašto smo dakle uključeni u to? Ponovno moram reći da ne znam, ali imam osjećaj da je naša uloga povezana s nečim što mi moramo dobiti od svemira.44

Da ovo ipak ne bi ostalo neodgovoreno, ljude koji stalno "gnjave" nepotrebnim pitanjima Pearl upozorava:

Iako možda ne znamo s apsolutnom sigurnošću kakva je točno naša uloga u takvim iscjeljenjima, ona se ni u kom slučaju ne sastoji u tome da pokuša­va­mo procjenjivati Boga ili Univerzalnu in­te­li­genciju.45

Dakle na nama je da se samo prepustimo, a Bog koji stoji s druge strane, u što je Pearl jedino siguran, dat će nam što zaslužujemo. Zanimljivo je i kako Pearl stalno priča o tri strane/faktora u Rekonekciji: pacijentu, iscjelitelju i trećoj (nama nevidljivoj) strani koja je nekada inteligentna energija, a ponekad je riječ o bićima koja je koriste, tako da nije jasno priča li ovdje o jednoj ili dvije stvari.

Magično iskustvo

Na kraju da pogledamo i kako je sve, prema Pearlu, započelo. U 5. poglav­lju pod naslovom "Otvaraju se nova vrata – uključuje se svjetlost" doznajemo više o njegovom privatnom brodolomu i spletu okolnosti koje su ga dovele do gatare na plaži Venice i koja mu je, osim što mu je pročitala što mu se događa, ponudila i "poravnavanje aksitonalnih linija"46, što bi njemu kao liječniku tre­balo pomoći u radu s drugima.

Pearl navodi da je bio upućen od te iste gatare na poglavlje 3-1-7 knjige The Book of Knowledge : The Keys to Enoch gdje je pronašao ono što mu je gatara ponudila. Poglavlje 3-1-7 jedno je od posljednjih poglavlja ove knjige, gdje na 8 stranica nema što ne pokriva – tu su galak­ti­čko tijelo, "aksitonalne linije", medicinska astronomija, aku­pun­kt­ura, biofizički meridijani, Metatron, DNK, tRNK, Bratstva Svjetla (engl. Brotherhoods of Light), Jahve, itd. Knjiga obiluje i drugim ime­ni­ma i pojavama kao što su Enoh, Prorok Ilija, Isus, Krist­ova svijest, Uriel, Mihael, Abraham, Melchizedek, inicijacija i velike piramide, drvo života, oslobađajuće kristalne strukture koje razvezuju karmičke pove­za­nosti, čakre, biološki kodovi, gravitacijska polja, geomagnetska mreža, Tibet, Sinaj, Izrael, itd. Za pročitati i razumjeti o čemu se priča na ovih 8 stranica možda bi donekle pomoglo čitanje cijele knjige, ali prije bih rekao da bi vam trebalo dobrih nekoliko godina "dubokog oranja" po kabalistici, okultnom, metafizici, itd. Trebalo bi vam i dobro unutrašnje vodstvo i neka mistična iskustva da bi uspjeli razaznati o čemu Hurtak uopće piše i što je tu infor­ma­cija, a što dezin­for­ma­ci­ja.47 Pearl, iako priznaje da je to vrlo zahtjev­na knjiga za prelistavanje, kaže da je pročitao onoliko koliko mu je trebalo.48 Uskoro se odlučio dati gatari u ruke, što je komentirao sljedećim riječima:

42 ^Pearl, str. 206
43 ^Isto, str. 119
44 ^Isto, str. 120
45 ^Pearl, str. 229
46 ^U knjizi Pearl spominje da mu je gatara rekla: "Bavim se nekim osobitim poslom. Taj posao ponovno povezuje tvoje tjelesne meridijane s linijama na planetu, koje nas povezuju sa zvijezdama i drugim planetama." (str. 59) Ali izgleda da je Pearl u tome odmah vidio ono što je htio vidjeti – "aksitonalne linije" koje se spominju u Hurtakovoj knjizi, pa su u članku o Povijesti Rekonekcije "tjelesni meridijani" zamijenjeni "aksi­tonal­nim linijama". Usp. http://www.thereconnection.com/languages/hr/povijest-rekonekcije, viđeno: 06.07.2011.
47 ^Prema nekim izvorima i istraživanjima postoje sumnje da je J. J. Hurtak uključen u samo još jednu New Age cointelpro operaciju. Jedan od izvora: http://anti-cointelpro.blogspot.com/2006/04/who-is-jj-hurtak.html, viđeno: 06.07.2011.
48 ^Usp. Pearl, str. 59
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .