Glasovi su nestali, a ja sam znao da to nije bila šala. Ništa nije moglo biti stvar­nije. Osjetio sam prazninu. Na kraju krajeva, te su čudne pojave postale sre­dište mog života. Kako su mogle prestati?27

Ili malo o udvaranju Pearlovoj narcisoidnosti (ili je samo riječ o spi­sa­telj­skoj duhovitosti čiju pravu vibru nisam uhvatio):

Naposljetku sam nazvao jednu od organizacija koje su me nazivale (u engl. origi­nalu piše courting, što je udvaranje, ulagivanjem nastojati nešto postići,28 op. a.) i pristao da održim predavanje. Rekao sam im da okupe ljude te da ćemo po­kušati.29

Pearlov ego nam se jada i da se zaista želio potruditi da dobije odgovore na pitanja poput: "Kako?", "Zašto?", "Kako to funkcionira?",30 te kako je morao pročitati pregršt knjiga, pitati sve žive i nežive o čemu je tu riječ, da bi na kraju shvatio da se tu možda nema što niti pitati. No, traženje nije bilo jalovo – ako ništa drugo, izgleda da je usput postao i stručnjak za kvantnu fiziku na koju se poziva na više mjesta u knjizi,31 i vjeruje npr. da bi teorija struna (engl. string theory) trebala pomiriti konvencionalnu i kvantnu fiziku (jer sada imamo i znanstvenu podlogu za: sve je jedno).

Pearlov ego na različite načine želi uvjeriti čitatelja da je to što mu on nudi jedinstveno i dosad neviđeno, a u osiguranju što većeg tržišnog udjela koristi se i omalovažavanjem ostalih newagera, tj. svoje konkurencije, s posebnim osvrtom na Reiki, i to upravo u poglavlju o egu,32 zamjerajući im na korupciji izvorne tehnike zbog njihovih egoističnih razloga. No, Pearl kao praktičan mi­sionar ostavlja vrata otvorena i njima da se "preobrate", na drugom mjestu nam opisuje pastoralnu harmoniju "nove rekonekcijske obitelji" u kojoj s istim samo­po­uzdanjem i integritetom funkcionira Reiki majstor i građevinski rad­nik.33

Pearl je svakako vješt trgovac i zaista se potrudio kako bi proširio svoj posao na temelju njegove jedinstvenosti. Između ostaloga, Pearl nam želi reći da je moguće kako je on osoba s trećom DNK niti.34 Zašto je ovo važno? Možda zato što je Pearl u biznisu prodavanja dodatnih DNK niti, pa bi bilo dobro znati i da prodavač ima ono što vam prodaje (mogu zamisliti što bi bilo da je slu­čajno vlasnik sex shopa i o kakvim bi nas onda osobnim obilježjima usputno informirao).

Odgovornost

Pearl nas želi uvjeriti da sve što radi, radi vrlo "odgovorno" te tako od­go­voran poručuje svojim sljedbenicima sljedeće:

Dok napuštamo svoje predrasude i zastarjela uvjerenja te evo­lu­ira­mo, pri­premamo se da bismo prihvatili sljedeći oblik moći i odgo­vor­nosti.35

Evo kako izabrani majstor piše o svom odgovornom postupanju, uz prateću grandioznost koja je u skladu s njegovim egom:

[...] a onda, nakon što sam im rekao da me nazovu ako se dogodi ne­što za­nimljivo, pustio skupinu novopečenih "iscjelitelja" na pla­net koji nije imao pojma što ga čeka.36

Odgovornost bi se možda mogla i svesti na naše stanje da priznamo kako ni zbog čega što se u ovakvom postupku bude događalo ne može­mo biti odgovorni jer:

U ovom novom poglavlju namijenjenom ljudskoj vrsti, kona­čno počinje­mo priznavati i poštovati inteligenciju nadmoćnije iscje­lju­ju­će sile. Sposobni smo priznati da ta energija zna što ne valja s nama, kakve promjene treba napraviti i kojim redoslijedom.

27 ^Isto, str. 81
28 ^Usp. R. Filipović: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 1980.
29 ^Pearl, str. 92
30 ^Isto, usp. str. 99
31 ^Isto, usp. str. 53, 86, 98, 100, 101, 102, 111, 120, 203
32 ^Isto, usp. str. 127
33 ^Usp. Pearl, str. 170
34 ^Isto, usp. str. 78
35 ^Isto, str. 118
36 ^Isto, str. 92
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .