Dakle, evolucija je mehanički postupak (koji nešto košta, pa će vam ona i njezini sljedbenici rado pomoći, uz određene troškove) i vaša svijest će se automatski unaprijediti kako bi se mogli naći u sljedećoj jednadžbi: Novo doba + Novi čovjek = beskonačni potencijal, a onda ćete lako postići financijsko, zdravstveno, duhovno i svako drugo željeno blagostanje (jer Raj na Zemlji se vraća). Tko bi odolio ovakvoj i sličnim ponudama? Znam zasigurno tko ne bi: ego koji je odvojen od suštine i koji samo intelektom pokušava shvatiti Božju milost (Ljubav) i koji kada shvati da bi to možda mogao i dobiti ako se kupi ovaj "paket" kalkulira i kaže "zašto ne?", a ako i ne dobije nije greda, ostaje mu beskonačan potencijal da živi "sreću i ljubav" preporođen na pre­po­rođe­noj planeti (ok, netko još treba povući vodu, da ispere višak "ne­po­dobnih" i frek­ventno neugođenih, a što neki proriču da bi se uskoro trebalo dogoditi).

Nadalje čitajući, raduje me što sam pronašao i spomen kvantne fizike koja je zaista nezaobilazni suvenir svakog newagera koji drži do sebe. U nastavku Anja si je dala truda da nas pouči koliko je Tesla bio produhovljen, što je sva­kako poželjan bonus kada je već njegovo ime (zlo)upotrijebljeno u nazivu tehnike koju prodaje.

Anja nam na kraju teksta "Metamorfoza u 2010."9 objašnjava kako je ime Tesla upotrijebila poštujući poruku dobivenu u Beogradu i volju Estele, iako nisam nigdje pronašao da Estela spominje Teslu.

Kratki spoj Anja - Kira

Izgleda da se s Anjinom pričom ne slažu svi, odnosno barem ne jedna osoba koja je, čini se, u jednom trenutku bila (vrlo) bliska Anji, a riječ je o još jednoj iscjeliteljici, Oliveri Stajkovac – Kiri (dipl. ing.), koja nudi i Rekonekciju. Ljubav između Anje i Kire, prema njezinom blogu, izgleda da je cvjetala još krajem prošle godine, da bi se u ožujku ove godine pojavio tekst u tri nastavka pod nazivom "Tesla Metamorfoza - istina o nastanku metode lječenja". Ne znam je li tekst bio isprovociran na početku spomenutom emisijom "Na rubu zna­no­sti", u kojoj nije bilo ni spomena o Kiri, pa je moguće Kirin ego10 morao nešto poduzeti da ispravi ovu nepravdu. Evo što Kira kaže na Anjinu bajku:

Anja Petrović je poslije Reiki11 prakse liječenja prošla obuku kod doktora Erica Pearla (što je obavezno za rekonektivne praktičare, sve praktičare, uključujući i mene). Zbog grešaka u vezi obuke isklju­če­na je kao asistent dr. Perla 2009.

Ne znajući za taj detalj u doba dok sam prolazila obuku kod dr. Perla u junu 2009. predočila sam Anji Petrović radove ing. Gorana Mar­ja­no­vića vezane za Tesline eksperimente. Tim više, ukazala sam joj na ključne dijelove, samu suštinu rekonektivnog liječenja, ono što svi fascinirano i papagajski ponavljaju - kako se liječenje to jest ener­gije pojačavaju sa udaljenošću.

Informaciju u kojoj se dodaju još dva poteza u toku Rekonekcije Anja Petrović je iskoristila da "izmisli" Tesla Metamorfozu Svjetlosnog Ti­je­la, a koja je samo ko­pija Rekonekcije.

Dakle prema Kiri, Anja (Rekonektivna izopćenica?) je sve što je važno u Metamorfozi dobila sa strane: Kira ju je uputila na "fizičare" i "inženjere" i objasnila joj što se tu događa, Katarina Petrović joj je pre­nije­la prethodno spo­menutu Estelinu radosnu poruku, a Meta­mor­foza je samo kopija Rekonekcije, tehnike koja je izgleda ozbiljna stvar, a s čime ćemo se pozabaviti u nastavku.

9 ^Usp. Metamorfoza u 2010. Rekonstrukcija, tesla­meta­morphosis.com, viđeno: 07.07.2011.
10 ^Zanimljivo je promatrati newagerski cirkus i njihove visoko pro­du­hov­ljene predstavnike kako siju ljubav i svjetlo dok god ne nanjuše novac i lovorike. Tada "spiritualni ego" kreće u napad, više ne vrijedi njihovo "sve je jedno" već zahtijevaju postavljanje jasne granice između njihovih postignuća i onoga čime smatraju da su zadužili svijet, i konkurencije. Bilo bi zanimljivo pred grupu takvih "novodobnih du­hov­nja­ka" baciti npr. 1000 EUR ili re­cimo u slučaju onih koji bi možda pronikli ovakvu provokaciju ponuditi neku zvučnu titulu/poziciju u suvremenoj duhov­noj hijerarhiji. Izgleda da što više duhovnjaci pričaju o svojoj "trans­cen­den­ciji" ega, to je bolja šansa da će prije pasti na ovakve ego mamce. Moguće da se ovakvo ponašanje dijelom može razjasniti upravo pri­sus­tvom "crvljive podloge" i nedostatkom teističke spoznaje Apsoluta (Boga) koji je u njihovim životima za­mijenjen najrazličitijim ateističkim suro­ga­ti­ma ("Priroda", "Energija", "Univerzalno polje", "Praznina", ...)
11 ^Reiki je danas naširoko poznata metoda energetskog iscjeljivanja koja izvorno potiče iz Japana od Mikao Usuia, a već i prije nego li se pojavio na Zapadu doživio je određene izmjene (ili korupcije). Dolaskom na Zapad broj evidentnih i bestidnih korupcija se više­struko povećao zahvaljujući raznim "izabranicima" Novog doba koji su, izgleda, slijedeći svoje izvore (i vodstvo glasova koje su čuli) željeli to bolje naplatiti ili ući u povijest. Sama tehnika kao i ono što propovijedaju današnji Reiki "majstori" nema više puno veze s onim što je ponudio Usuia. Zanimljiv primjer "novog" Reikija nudi npr. Diane Stein, koji bi se mogao možda i nazvati "Reiki (samo) za žene i kućne ljubimce", osobe koja je evidentno ozbiljno trauma­ti­zi­ra­na muškim spolom, pa moguće da je zbog te činjenice i izokretala iz­vorne stvari od Usuia koji je (nažalost) bio muškarac. U engl. Wikipediji Stein se spominje kao feministica, wicca (vještica), reikistica i pisac. Ovako korumpirane tehnike mogu biti izuzetan otvarač praktikanata na najrazličitije vanjske utjecaje. Doznati da je npr. Anja (a i puno dru­gih praktikanata Rekonekcije i drugih "pofiksaj moju DNK" tehnika) imali doticaj s Reikijem (korumpiranim i korišten s korumpiranom na­mje­rom) ne bi trebao uopće čuditi.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .